[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla doktorantów

07.12.2012pracownicy

 

Zachęcamy wszystkich pracowników uczelni do zgłaszania projektów na 17. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, który odbędzie się 25 maja 2013 r. w Warszawie pod hasłem ŻYCIE.

 

Osoby zainteresowane przedstawieniem projektu na tym wyjątkowym wydarzeniu proszone są o przesłanie krótkiego opisu proponowanego projektu na adres promocja@up.lublin.pl do 13 grudnia br. 

 

Następnie, do 17 grudnia br., na adres organizatorów zostanie przesłane formalne zgłoszenie wszystkich projektów z uczelni.

 

Projekty powinny mieć charakter popularnonaukowy. 

 

Szczegółowe informacje na temat Pikniku i warunki udziału  są dostępne na stronie www.pikniknaukowy.pl/standard/warunkiudzialu

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik to największa w Europie plenerowa impreza popularyzująca naukę. Odbywa się od 1997 roku corocznie w Warszawie, za każdym razem przyciągając tłumy zwiedzających. W 2005 roku został wyróżniony przez Komisję Europejską jako jeden z 10. wzorcowych europejskich projektów obszaru "Nauka i społeczeństwo". Był inspiracją do wielu inicjatyw popularyzujących naukę, m.in. do powstania w Warszawie Centrum Nauki Kopernik.

Co roku w Pikniku Naukowym uczestniczy ok. 250 instytucji z Polski oraz z zagranicy (m.in. z Austrii, Belgii, Bułgarii, Chin, Czech, Danii, Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Irlandii, Litwy, Maroka, Portugalii, Republiki Federalnej Niemiec, Rosji, Słowacji, Słowenii, USA, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch). Instytucje naukowe, uczelnie, instytuty badawcze, muzea i instytucje kultury, fundacje związane z nauką oraz koła naukowe prezentują tu swoje osiągnięcia oraz odsłaniają kulisy swojej codziennej pracy. Pokazują naukę w sposób zrozumiały dla odbiorców w różnym wieku, wykorzystując eksperymenty, pokazy, często także interaktywne eksponaty. Na Pikniku reprezentowane są różne dyscypliny naukowe, zarówno nauki ścisłe, przyrodnicze, społeczne i humanistyczne. 

 


« wstecz