[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla doktorantów

16.11.2012

Wszystkich doktorantów (a zwłaszcza I roku), którzy złożylli wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego prosze o podanie w Dziale Spraw Socjalnych Studentów poprawnego numeru rachunku baknowego na który mają być wpłacane środki.

Jednoczesnie przypominam doktorantom, z którymi Uczelnia zawarła umowę cywilno-prawna o obowiązku comiesiecznego składania sprawozdania i rachunku.