[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla doktorantów

04.10.2013studenci

KOMUNIKAT
/dotyczy przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2013/2014/

Dział Spraw Socjalnych Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  informuje, że  termin składania wniosków o pomoce materialne (stypendium socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów i doktorantów, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi) na rok akademicki 2013/2014 upływa z dniem 10 października 2013 r.

Następne terminy składania wniosków o: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi można składać od 1 do 10 każdego miesiąca (przyznanie pomocy materialnej liczy się od dnia złożenia wniosku)


« wstecz