[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla doktorantów

25.07.2013pracownicy

 

 

Czasopismo Forum Akademickie zaprasza wszystkich młodych naukowców do wzięcia udziału w konkursie popularyzującym naukę pt. "Skompikowane i proste".

 

Na konkurs należy przygotować artykuł popularyzatorski na temat własnych badań naukowych (lub  badań, w których naukowiec brał udział) nie przekraczający 10-12 tys. znaków (ze spacjami).

 

Zgłoszenia są przyjmowane do 10 września 2013 roku (liczy się data stempla pocztowego).

 

Przewidziano atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe. 

Nagrodzone i wyróżnione artykuły zostaną opublikowane w „Forum Akademickim”. 

 

Szczegółowe informacje: Grzegorz Filip, tel.: (81) 524 02 55 lub (81) 528 08 22-23, oraz na stronie internetowej:  http://forumakademickie.pl/konkurs/

 

 

Zachęcamy do udziału! 

 

 

 

 

 

 


« wstecz