[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla doktorantów

24.06.2013pracownicy

 

W dniu 27 czerwca 2013 r. na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie odbędzie się Konferencja Naukowa „Statystyka w nauce i gospodarce”. Celem Konferencji jest prezentacja wyników badań realizowanych przez lubelskich naukowców oraz ukazanie znaczenia Statystyki w różnych dziedzinach nauki i gospodarki. Organizatorami Konferencji są Urząd Statystyczny w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne Oddział w Lublinie. Honorowy patronat nad Konferencją objął Pan prof. dr hab. Janusz Witkowski - Prezes GUS.

 

Otwarcie konferencji o godzinie 10:00.

Więcej informacji pod adresem: http://www.stat.gov.pl/lublin/69_1093_PLK_HTML.htm

 

 


« wstecz