[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla doktorantów

04.01.2017studenciuci

Usługa „Office365” dla studentów i doktorantów - dostęp do narzędzi pakietu za pomocą przeglądarki www.

 

   
    
26.10.2016studenci
06.10.2016pracownicy

Komunikat o zebraniu wydziałowych komisji doktoranckich w dniu 11 października 2016 r. w sprawie opiniowania wniosków o stypendia doktoranckie.

 

    
20.09.2016

Zarządzenie 35/2016 z dnia 20.09.2016 w sprawie zmieniające Zarządzenie Rektora nr 50 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

01.09.2016

Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem nr 50 Rektora UP w Lublinie z dnia 16 września 2015 r. oraz regulaminem przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego doktoranci składają do kierownika studiów doktoranckich za pośrednictwem Działu Organizacji Studiów w terminie od 21 września do 5 października.

 
30.05.2016pracownicy