[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla doktorantów


Szanowni Państwo Pracownicy, Doktoranci i Studenci,

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w Lubelskim Forum Naukowym. Jest to nowa inicjatywa mająca na celu integrację lubelskiego środowiska naukowego, wymianę poglądów i tworzenie sieci kontaktów pomiędzy naukowcami na każdym poziomie kariery.


Spotkanie inaugurujące działalność Lubelskiego Forum Naukowego odbędzie się 23 września 2020 r. o godzinie 12:00 w budynku Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 4. Połączone będzie ono z wykładem profesora Krzysztofa Tomasiewicza – Kierownika Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych UM w Lublinie pt.: "COVID-19 - unusual viral disease and main challenges for science right now". Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.


Forum ma charakter międzynarodowy, stąd wszystkie aktywności odbywają się w języku angielskim.


W razie pytań zachęcamy do kontaktu: lublinsciforum@gmail.com lub michal.nowak@up.lublin.pl.

 


 


« wstecz