CTT   Stanowisko ds. Komercjalizacji Badań i Transferu Technologii
Menu

ul. Akademicka 13 20-950 Lublin mapa JAK TRAFIĆ?
tel. 81 445 62 51, e-mail: komercjalizacja@up.lublin.plAktualności

05.07.2016

Szanowni Państwo przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na opracowaniu znacząco ulepszonego wyrobu oraz nowej usługi polegajacej na  opracowaniu bezodorowej technologii kompostu ekologicznego z wykorzystaniem preparatów na efektywnych mikroorganizmach (szczepach bakterii). Praca badawczo - rozwojowe powinny być przeprowadzone w środowisku prototypowym, a rezultat potwierdzony na ustalonej przez Zamawiajacego ilości prób w przykładowym środowisku produkcyjnym. Wyniki przeprowadzonych prac badawczo - rozwojowych w ramach usługi oraz wykonana na ich podstawie dokumentacja w postaci raportu pisemnego powinna stanowić podstawe do uruchomienia przez Zamawiajacego produkcji powtarzalnej.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 18.07.2016 r. do godz. 16.00

 

Osoby zainteresowane złożeniem oferty prosimy o kontakt z parcownikami Centrum Transferu Technologii

komercjalizacja@up.lublin.pl


« wstecz