CTT   Stanowisko ds. Komercjalizacji Badań i Transferu Technologii
Menu

ul. Akademicka 13 20-950 Lublin mapa JAK TRAFIĆ?
tel. 81 445 62 51, e-mail: komercjalizacja@up.lublin.plAktualności

16.09.2016

Szanowni Państwo w związku z pojawiającymi się pytaniami nt. przygotowania opinii o innowacyjności (niezależnej opinii eksperta dotycząca technologii, którą przedsiębiorca planuje u siebie wdrożyć) pragniemy przedstawić dwie ścieżki, jedną dla przedsiębiorcy, który jest zainteresowany wystąpieniem o wydanie opinii, a drugą dla pracownika naukowego, który podjął się przygotowania takiego opracowania.
 
Przedsiębiorcy
Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych wystąpieniem o wydanie opinii o innowacyjności zapraszamy do kontaktu z pracownikami Centrum Transferu Technologii (CTT). Pracownicy CTT pośredniczą w znalezieniu eksperta i przygotowaniu opinii przez poszczególne Wydziały Uczelni. Zakres analizy oraz warunki dotyczące kosztów i terminu wykonania opinii ustalane są indywidualnie z każdym Klientem.
Prosimy o przesłanie skróconego opisu wprowadzanej technologii, co pomoże w znalezieniu odpowiedniego specjalisty,  ocenie czasu potrzebnego na przygotowanie opinii oraz określeniu ceny.

Centrum Transferu Technologii
Ul. Akademicka 13, pok. 467, 20-950 Lublin
komercjalizacja@up.lublin.pl
tel. 81 445 62 51

Pracownik naukowy
Pracownicy naukowi, do których bezpośrednio zgłosił się przedsiębiorca z prośbą o wydanie opinii o innowacyjności zapraszamy do kontaktu z pracownikami Działu Nauki. Pracownicy działu podpowiedzą jakie dokumenty muszą zostać wypełnione i złożone przez Państwa do akceptacji Prorektora ds. nauki, wdrożeń i współpracy międzynarodowej, aby możliwe było podpisanie umowy na wykonanie opracowania. Opinia traktowana jest jako ekspertyza dla podmiotów gospodarczych i wymaga wypełnienia dokumentów Zezwolenie na zawarcie umowy dotyczącej wykonania pracy oraz Kalkulacja wstępna dostępnych na stronie Działu Nauki (Druki do pobrania; Współpraca naukowa z podmiotami gospodarczymi) http://nauka.up.lublin.pl/4131/.

Dział Nauki
Ul. Akademicka 13, pok. 473, 20-950 Lublin
dzial.nauki@up.lublin.pl
tel. 81 445 66 78, 81 445 69 07

 

Centrum Transferu technologii, Dział Nauki

 


« wstecz