BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Aktualności

27.05.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych

26.05.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Żywienia Zwierząt i Bromatologii- Zakład Bromatologii i Fizjologii Żywienia

22.05.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Biochemii i Toksykologii  

14.05.2014obrony

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Karola Dawida Abramczyka na stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki Tytuł rozprawy doktorskiej: „Chemiczne i mikrobiologiczne zanieczyszczenia powietrza w chowie świń jako czynnik zagrożenia zdrowia zwierząt i ludzi”. 

30.04.2014

Program wydarzeń w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich

30.04.2014obrony

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Tomasza Mazurkiewicza na stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena skuteczności testu temperamentu w określaniu adopcyjnej przydatności psów utrzymywanych w warunkach schroniska dla bezdomnych zwierząt”.

24.04.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej

18.02.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni

18.02.2014obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agaty Rutkowskiej na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: ochrona i kształtowanie środowiska tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ środków chemicznych stosowanych w uprawie rzepaku na mikroorganizmy i ich aktywność biochemiczną w glebie"

 

 

12.02.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody