BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Aktualności

12.01.2015obrony

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Izabeli Wilk Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ wybranych czynników na niektóre psychofizyczne właściwości koni wyścigowych wstępnie szkolonych metodami naturalnymi ”.

05.01.2015obrony

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Sandry Sobolewskiej. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Efektywność dodatku inuliny oraz wybranych surowców roślinnych zawierających inulinę w żywieniu tuczników ”.

16.12.2014

Ogłoszenie o warsztatach realizowanych w ramach przedmiotu "Nowoczesne techniki kształacenia" 

 

  Warsztaty

10.12.2014obrony

Publiczna obrona pracy doktorskiej lek.wet. Krzysztofa Chudzika. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ zróżnicowanego poziomu CO2 w czasie klucia na wybrane wskaźniki wylęgowości i zdrowotność brojlerów kurzych w początkowym okresie odchowu”.

28.11.2014obrony

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Mariusza Soszki Tytuł rozprawy doktorskiej: „Efektywność ekologicznego odchowu prosiąt i tuczu świń z wykorzystaniem własnych materiałów paszowych lub z dodatkiem certyfikowanych mieszanek uzupełniających”.

27.11.2014

 HARMONOGRAM OBRON PRAC INŻYNIERSKICH

 

Dla kierunków: Zootechnika, Ochrona Środowiska, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

 

Od 21.01.2015r do 20.02.2015r


Termin składania prac do 15.01.2015r.
 

21.11.2014
  "Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny" projekt MF EOG Nr 520/2014/Wn-03/OP-XN-02/D    
18.11.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Higieny Zwierząt i Środowiska

06.11.2014obrony

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Moniki Solińskiej Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wybrane markery dobrostanu norek Neovison vison, ze skłonnością do otyłości w okresie okołoporodowym”. 

 

24.10.2014