BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Aktualności

09.11.2015obrony

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Eweliny Szwaj Tytuł rozprawy doktorskiej: „Morfologia i biologia preimaginalnych stadiów rozwojowych j gatunków z rodzaju Miarus SCHOENHERR, 1826 i Cleopomiarus PIERCE, 1919 (Coloeoptera, Curculionidae)”.

 

02.11.2015konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt

 

13.10.2015konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej

 

 

07.10.2015
10.09.2015

Immatrykulacja wydziałowa dla studentów I roku


Uroczystość wręczenia indeksów studentom I roku studiów stacjonarnych i kierunku weterynaria (studia stacjonarne i niestacjonarne) w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbędzie się 1 października 2015 r. (czwartek) zgodnie z załączonym harmonogramem.

 

[ więcej ]

 

10.09.2015
Studenci przystępujący do egzaminu z praktyk powinni mieć ze sobą indeks oraz szczegółowo wypełniony dzienniczek!
09.09.2015

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016

02.09.2015konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej

 

02.09.2015konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej