BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Aktualności

27.02.2017

W związku z rozpoczęciem prac badawczych w ramach grantu NCN OPUS 9 pt. "Spektroskopia Rezonansu Magnetycznego w Badaniu Zmian Koncentracji Metabolitów Mózgu w Wyniku Diety Bakteryjnej" Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznegow Lublinie  poszukuje do zespołu badawczego Doktoranta z dyscyplin: biologia, weterynaria, biochemia, chemia, biotechnologia, inżynieria biomedyczna, lub pokrewnych. Dla doktoranta przeznaczone jest comiesięczne stypendium naukowe.

http://www.up.lublin.pl/files/images/navig/acrobat-pdf-wersja.png

22.02.2017obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Roberta Piotra Pastuszki Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ wybranych czynników na wartość odżywczą i przydatność technologiczną mleka koziego, ze szczególnym uwzględnieniem frakcji tłuszczowej”.

 

Zaproszenie na posiedzenie naukowe: Jakość zdrowotna produktów pozyskiwanych od ślimaków

31.01.2017konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni

 

20.01.2017konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni

 

16.01.2017studenci

XIV Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych nt. „Środowisko – Zwierzę – Produkt” w połączeniu z IV Ogólnopolską Konferencją Doktorantów

Bezpłatne warsztaty: Jak uniknąć niespodzianek na rynku pracy

30.12.2016konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Higieny Zwierząt i Środowiska

 

19.12.2016
18.12.2016

Harmonogram egzaminów dyplomowych - inżynierskich  w roku akademickim 2016/2017