BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Aktualności

08.06.2018

 Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Instytucie Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności

08.06.2018obrony
                  
18.05.2018pracownicy
   
18.05.2018foodscience
  
Ogłoszenie Biura Biuro Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami
    
08.05.2018

Harmonogram egzaminów dyplomowych - magisterskich, licencjackich i inżynierskich - w roku akademickim 2017/2018 (sesja letnia)                              

30.04.2018obronyprac
          
15.04.2018obrony
                         
10.04.2018