BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Aktualności

Biuro Karier i Więzi z Absolwentami zaprasza na warsztaty wiedzy o rynku pracy.

Warsztaty: Komunikacja werbalna i niewerbalna. Jak mówić i być słyszanym?

12.05.2017obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Karrara Imada Abdulsahib Al - Shammari, MSc Tytuł rozprawy doktorskiej: „The use of chosen plant extracts in various aspects of Japanese quail production” „Wykorzystanie wybranych ekstraktów roślinnych w różnych aspektach użytkowania przepiórki japońskiej”

 

09.05.2017

Godziny rektorskie - 10,12, 18 oraz 19 maja

2 maja - godziny rektorskie 

24.04.2017relacje
   
10.04.2017obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mohammeda Jard Kadhim, MSc Tytuł rozprawy doktorskiej: „The effect of propolis and bee poleen on selected production parameters in Japanese quail (Coturnix japonica)”. „Wpływ propolisu oraz pyłku pszczelego na wybrane parametry produkcyjne przepiórek japońskich (Coturnix japonica)”.

06.04.2017

XXXVI Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego