BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Aktualności

    
    
16.09.2018

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

w imieniu Komitetu Organizacyjnego z największą przyjemnością zapraszam Państwa do udziału w LXXXIII Krajowym Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego".

 

Organizatorem Zjazdu jest Lubelskie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego oraz Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

LXXXIII Krajowy Zjazd odbędzie się w dniach 19-21.IX.2018 roku w Centrum Kongresowym i budynku AGRO II Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Akademickie 15.

 

Celem Zjazdu jest przedstawienie wyzwań i problemów z jakimi spotykają się działania współczesnych zootechników realizowane w warunkach rolnictwa zrównoważonego. Głównym zagadnieniem jest efektywne wykorzystanie zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i ich ochrona, a także analiza potencjału wykorzystania tych zwierząt w rolnictwie ekologicznym oraz na terenach przyrodniczo cennych. Kolejnym aspektem jest zapewnienie podaży wysokiej jakości, bezpiecznej i taniej żywności pochodzenia zwierzęcego, w tym też produktów tradycyjnych, skierowanych na rynek krajowy i zagraniczny.

 

Zapewniamy, że przygotowany program, który będzie realizowany przez naukowców i doświadczonych zootechników zachęci Państwa do uczestnictwa w naszym Wydarzeniu. Piękno Lubelszczyzny i gościnność mieszkańców będzie wartością dodaną.

Organizacja Zjazdu PTZ na terenie Centrum Kongresowego i przyległego budynku AGRO II zapewni doskonałe warunki do obrad, dając równocześnie szansę wszystkim uczestnikom na integrację. Komitet Organizacyjny dołoży wszelkich starań, aby udział w LXXXIII Zjeździe PTZ był dla Państwa owocny i przyjemny.

 

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

  

Dr hab. prof. nadzw. UP Iwona Janczarek

  

Program zjazdu PTZ

Zaproszenia

 

10.09.2018obrony
            
28.08.2018

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Etologii i Dobrostanu Zwierząt


 

28.08.2018

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych


 

16.08.2018

 Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni

 

 

26.07.2018

 

 

Szanowni Państwo,

z wielką dumą i nieukrywaną satysfakcją informujemy, że Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki (pierwotnie Zootechniczny) obchodzi w tym roku jubileusz 65-lecia istnienia. Powołany został 1 września 1953 r. jeszcze w strukturach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, jako trzeci zajmujący się naukami rolniczymi – obok Wydziału Rolnego i Weterynaryjnego. W trakcie kilkudziesięciu lat funkcjonowania Wydziału pracownicy naukowo-dydaktyczni rozszerzyli znacząco spektrum swoich badań, nie tylko z zakresu nauk o zwierzętach (gospodarskich, wolno żyjących i towarzyszących), ale również związanych z produkcją żywności i żywieniem człowieka oraz naukami podstawowymi – biologią. Dzięki tym szerokim zainteresowaniom naukowym, kadra akademicka uzyskuje stopnie naukowe, nie tylko w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie zootechnika, ale również w dyscyplinie technologia żywności i żywienia oraz dziedzinie nauk biologicznych. Posiadając tak szerokie zainteresowania naukowe, dobrze wyposażoną bazę naukowo-dydaktyczną, a przede wszystkim interdyscyplinarnie wykształconych nauczycieli akademickich można było w ciągu ostatnich lat poszerzyć ofertę dydaktyczną. Obecnie na Wydziale funkcjonuje 11 kierunków studiów. Na przestrzeni 65 lat dyplom ukończenia studiów uzyskało prawie 15 tys. absolwentów. Biorąc pod uwagę te fakty, Wydział dwukrotnie w swojej historii zmieniał nazwę, tzn. w 1998 r. z Zootechnicznego na Biologii i Hodowli Zwierząt i w 2016 r. przyjmując obecną – Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki.

 

W trakcie obchodów Jubileuszu chcemy podsumować dotychczasową aktywność Wydziału, docenić wszystkie te osoby, które przyczyniły się do jego rozwoju i aktywnie go reprezentowały na forum krajowym i zagranicą. Pragniemy również spotkać się z absolwentami i poznać ich losy zawodowe oraz sukcesy jakie osiągnęli.

 

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli ośrodków naukowych, instytucji rządowych i samorządowych, hodowców, przedsiębiorców, a przede wszystkim absolwentów naszego Wydziału. Państwa udział w obchodach Jubileuszu 65-lecia Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie będzie dla nas wielkim wyróżnieniem.

 

W imieniu społeczności akademickiej

Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

 

Prof. dr hab. Joanna Barłowska

Dziekan
 
 

15.06.2018foodsciencewipro
    
11.06.2018

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Dobrowolskiej. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Efektywność biofiltracji zanieczyszczeń powietrza emitowanych z zakładu utylizującego odpady pochodzenia zwierzęcego”