BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Aktualności

11.01.2019kandydaci

 

 

Zapraszamy absolwentów studiów I stopnia do rekrutacji na bezpłatną specjalność II stopnia: Horse Usage w języku angielskim.

 

Na specjalności Horse Usage studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu specjalistycznego użytkowania i utrzymania koni, w tym chorób, odnowy biologicznej i biotechnik stosowanych w pracy hodowlanej. Kwalifikacje absolwentów poszerzone są o wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy weterynaryjnej, dobrostanu i higieny, ochrony zasobów genetycznych, agroturystyki. Realizowane są również moduły związane z doradztwem, marketingiem usług w przedsiębiorstwie rolnym i agroturystyką. Przedmioty dotyczące statystyki matematycznej i zastosowania informatyki, a także moduły humanistyczne dają studentom odpowiedni warsztat do wykonania pracy magisterskiej oraz poszerzają kompetencje społeczne potrzebne w przyszłej pracy.

 

Absolwent tego kierunku jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do pracy z końmi, do prowadzenia przedsiębiorstwa i działalności związanej z hodowlą i użytkowaniem koni oraz posiada dobrą znajomość języka angielskiego. Potrafi stosować technologie informatyczne w studiach nad końmi, samodzielnie planować, przeprowadzać i oceniać poprawność wykonanego za pomocą metod eksperymentalnych zadania badawczego dotyczącego hodowli koni, doskonalenia warunków ich wychowu i użytkowania.

 

 

Zajęcia odbywają się w Ośrodku dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z wykorzystaniem koni należących do Katedry Hodowli i Użytkowania Koni, a także kuców felińskich. Część zajęć jest realizowana jako wyjazdy terenowe do stadnin, na tory wyścigów konnych i do ośrodków utrzymujących konie.

Studenci polscy mają możliwość bezpłatnego kształcenia w języku angielskim (jednorazowy nabór dzięki realizacji projektu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) na specjalności dającej szansę na pracę nie tylko na rynku krajowym, ale i zagranicznym (studenci otrzymują dyplom w języku angielskim). Po zakończeniu projektu specjalność będzie kontynuowana jako studia płatne dla wszystkich studentów. Obcokrajowcy realizują studia na specjalności odpłatnie, w kwocie 2000 euro za jeden semestr.

 

 

Warunki rekrutacji:
1.  Dyplom inżyniera z kierunku Hipologia i jeździectwo lub innego kierunku pokrewnego.  Kandydaci wypełniają deklarację dotyczącą realizacji ECTS na ukończonym kierunku pokrewnym studiów I stopnia (załącznik1).
2. Kandydaci z kierunków innych niż Hipologia i jeździectwo muszą zaliczyć praktyczny sprawdzian z kontaktu z koniem, jaki obowiązuje przy rekrutacji na II stopień Hipologii i jeździectwa.
3. Kandydaci nie mogą mieć przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej i mieć alergii na sierść zwierząt, głównie koni, co musi być potwierdzone zaświadczeniem od lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa.
4. Kandydaci muszą posiadać znajomość języka angielskiego potwierdzoną certyfikatem FCE, CAE, TOEIC, TOEFL, TELC lub dyplom poświadczający kształcenie na studiach I stopnia w języku angielskim.

Kandydaci, którzy posiadają pozytywną ocenę z lektoratu w j. angielskim, otrzymaną na pierwszym stopniu studiów, są zwolnieni z posiadania wymienionych certyfikatów. Kandydaci nie posiadający potwierdzenia kompetencji językowych muszą przystąpić do egzaminu wstępnego z języka angielskiego na poziomie B2.

5. Obcokrajowcy realizują studia na specjalności odpłatnie, w kwocie 2000 euro za jeden semestr.
Uwaga, dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w j. polskim istnieje możliwość zniesienia opłaty na podstawie podania do rektora.

 

Rekrutacja od 14 stycznia 2019 r. Zapraszamy!

 

 

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” - nr projektu POWR.03.05.00-00-Z232/17

 

 

 


« wstecz