BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Aktualności

18.05.2018foodscience
  
Ogłoszenie Biura Biuro Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami
    
08.05.2018

Harmonogram egzaminów dyplomowych - magisterskich, licencjackich i inżynierskich - w roku akademickim 2017/2018 (sesja letnia)                              

30.04.2018obronyprac

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Weroniki Maślanko.  Tytuł rozprawy doktorskiej: "Korytarze ekologiczne łosia Alces alces (Linnaeus, 1758) w Rezerwacie Biosfery Polesie Zachodnie”  

15.04.2018obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Kwiatkowskiej.  Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ wybranych dodatków paszowych na parametry fizyko-chemiczne, morfometryczne i wytrzymałościowe kości drobiu”  

10.04.2018

 

 

25.03.2018obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Agnieszki Kulak Tytuł rozprawy doktorskiej: „Biodystrybucja nanocząstek srebra oraz jego oddziaływanie na status oksydoredukcyjny i immunologiczny kurcząt”

19.03.2018
16.03.2018