BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Katedra Biochemii i Toksykologii

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
tel. 81-445-68-23
e-mail: kbit.sekretariat@up.lublin.pl
Kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Ognik, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-69-31
e-mail: katarzyna.ognik@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Asystenci

  • dr Ewelina Cholewińska, asystent badawczo-dydaktyczny

Pracownicy

Profesorowie emerytowani