BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Laboratorium Analizy Pasz i Materiału Biologicznego

kierownik: dr inż. Edyta Kowalczuk-Vasilev, adiunkt badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-69-14
e-mail: edyta.kowalczuk@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Adiunkci

    Pozostali pracownicy