BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Zakład Gospodarki Łowieckiej

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: prof. dr hab. Leszek Drozd, profesor
tel. 81-445-68-83
e-mail: leszek.drozd@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

    Adiunkci

    Asystenci

    • dr inż. Weronika Maślanko, asystent, tel. 81 445 68 31
      e-mail: weronika.maslanko@up.lublin.pl
    • mgr inż. Agnieszka Ziemiańska, asystent, tel. 81-445-62-49

    Pozostali pracownicy

    • dr Sławomir Beeger, starszy specjalista inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-79
      e-mail: slawomir.beeger@up.lublin.pl
    • mgr Dorota Jarmoszczuk, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-65-61
      e-mail: kha@up.lublin.pl