BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Katedra Etologii Zwierząt i Łowiectwa

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: prof. dr hab. Leszek Drozd, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-68-83
e-mail: leszek.drozd@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

  Profesorowie uczelni

  • dr hab. Monika Budzyńska, profesor uczelni dydaktyczny, tel. 81-445-68-07
   e-mail: monika.budzynska@up.lublin.pl / Zakład Etologii Zwierząt
  • dr hab. Piotr Czyżowski, profesor uczelni dydaktyczny, tel. 81-445-60-42
   e-mail: piotr.czyzowski@up.lublin.pl / Zakład Gospodarki Łowieckiej
  • dr hab. Marian Flis, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-60-38
   e-mail: marian.flis@up.lublin.pl / Zakład Gospodarki Łowieckiej
  • dr hab. Jarosław Kamieniak, profesor uczelni dydaktyczny, tel. 81-445-65-72
   e-mail: jaroslaw.kamieniak@up.lublin.pl / Zakład Etologii Zwierząt

  Adiunkci

  • dr Sławomir Beeger, adiunkt dydaktyczny, tel. 81-445-67-79
   e-mail: slawomir.beeger@up.lublin.pl / Zakład Gospodarki Łowieckiej
  • dr Małgorzata Goleman, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-68-89
   e-mail: małgorzata.goleman@up.lublin.pl / Zakład Behawioru i Dobrostanu Zwierząt
  • dr hab. Mirosław Karpiński, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-60-39
   e-mail: miroslaw.karpinski@up.lublin.pl / Zakład Behawioru i Dobrostanu Zwierząt
  • dr Wanda Krupa, adiunkt dydaktyczny, tel. 81-445-67-54
   e-mail: wanda.krupa@up.lublin.pl / Zakład Behawioru i Dobrostanu Zwierząt
  • dr inż. Weronika Maślanko, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81 445 68 31
   e-mail: weronika.maslanko@up.lublin.pl / Zakład Gospodarki Łowieckiej
  • dr inż. Katarzyna Tajchman, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-68-48
   e-mail: katarzyna.tajchman@up.lublin.pl / Zakład Gospodarki Łowieckiej
  • dr Mariusz Wójcik, adiunkt dydaktyczny, tel. 81-445-69-22
   e-mail: mariusz.wojcik@up.lublin.pl / Zakład Etologii Zwierząt
  • dr Damian Zieliński, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-60-42 / Zakład Behawioru i Dobrostanu Zwierząt

  Asystenci

  • mgr inż. Katarzyna Dziki-Michalska, asystent badawczo-dydaktyczny / Zakład Etologii Zwierząt
  • mgr inż. Joanna Kapustka, asystent badawczo-dydaktyczny / Zakład Etologii Zwierząt
  • mgr inż. Justyna Wojtaś, asystent badawczo-dydaktyczny / Zakład Behawioru i Dobrostanu Zwierząt
  • dr Agnieszka Ziemiańska, asystent badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-62-49 / Zakład Gospodarki Łowieckiej

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Ludwika Blaim, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-35 / Zakład Etologii Zwierząt
  • mgr Dorota Jarmoszczuk, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-65-61
   e-mail: kha@up.lublin.pl / Zakład Gospodarki Łowieckiej
  • mgr inż. Elżbieta Mazurek, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-35 / Zakład Behawioru i Dobrostanu Zwierząt
  • inż. Jacek Sokołowski, starszy technik / Zakład Behawioru i Dobrostanu Zwierząt

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. dr h.c. Marian Budzyński, profesor emerytowany
  • prof. dr hab. Maria Tietze, profesor emerytowany / Zakład Etologii Zwierząt