BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego

Kierownik: dr. hab. Ewa Januś, profesor uczelni dydaktyczny
tel. 81-445-68-53
e-mail: ewa.janus@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie uczelni

    Adiunkci

    Pracownicy