BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego

Kierownik: dr. hab. Ewa Januś, adiunkt
tel. 81-445-68-53
e-mail: ewa.janus@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Adiunkci

Pozostali pracownicy

  • dr Andrzej Lisowski, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-87
    e-mail: brodacz1510@tlen.pl