BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Zakład Instrumentalnej Analizy Żywności

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: dr hab. Piotr Domaradzki, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny
tel.
e-mail: piotr.domaradzki@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie uczelni

  Adiunkci

  Asystenci

  • mgr Marek Kowalczyk, asystent badawczo-dydaktyczny
  • mgr inż. Michał Prasow, asystent badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-65-36
   e-mail: michal.prasow@up.lublin.pl

  Pozostali pracownicy