BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Przewody doktorskie

Przewód doktorski mgr Eweliny Agnieszki Kulak

Przewód doktorski mgr Eweliny Agnieszki Kulak pt. "Biodystrybucja nanocząstek srebra oraz jego oddziaływanie na status oksydoredukcyjny i immunologiczny kurcząt” wykonany pod kierunkiem dr hab. prof. nadzw. Katarzyny Ognik. Promotor pomocniczy dr Iwona Sembratowicz

 
 Pliki PDF do pobrania:
« wstecz