[ MENU DODATKOWE ]


Zespół Ekspertów

« wstecz


 

    WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
    WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
    WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI
  WYDZIAŁ BIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ
    WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
    WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI
    WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII

 

Zespół Ekspertów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ułatwia komunikację między środowiskiem naukowym, a mediami w zakresie popularyzacji nauki. Zespół Ekspertów tworzą pracownicy naukowi, którzy wyrazili chęć dzielenia się informacjami z zakresu prowadzonej przez siebie działalności naukowej oraz obszarów eksperckich. Kontakt mediów z Ekspertami jest możliwy za pośrednictwem Rzecznika lub Działu Komunikacji i Wymiany Akademickiej.

 

 

*******

 

Informacja dla pracowników naukowych Uniwersytetu
Serdecznie zachęcamy Państwa do zgłoszenia się do Zespołu Ekspertów, w tym celu należy złożyć formularz w wersji papierowej [POBIERZ ZGŁOSZENIE] podpisany przez kierownika Instytutu/Katedry oraz przesłać w wersji elektronicznej wraz z dołączonym zdjęciem do Działu Komunikacji i Wymiany Akademickiej, mail: promocja@up.lublin.pl.  tel. 81 445 65 12, 81 445 66 91, ul. Akademicka 13.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności zapraszamy do kontaku z Działem.