Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Angowski Marek

« wstecz


 

Dr Marek Angowski

 

pracuje w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie od 1996 r. Absolwent Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 2004 r. na UMCS w Lublinie. W ramach programu TEMPUS odbył staż w Uniwersytecie we Florencji. Uczestnik programu ERASMUS w ramach którego prowadził zajęcia z zakresu rozwoju obszarów wiejskich na Słowacji, Litwie, we Włoszech. W 2012 r. i 2014 r. w ramach programu Erasmus+ Teaching Staff Mobility Program, Visiting Scholar prowadził wykłady z przedmiotów Market research and analyzes, Project cycle management, Management of rural areas development w Aleksandras Stulginskis University of Kaunas na Litwie. W działalności naukowo dydaktycznej zajmuje się problematyką zarządzania i marketingu w przedsiębiorstwach sektora agrobiznesu, badań i analiz zachowań nabywców na rynku żywności oraz rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

 

Promotor około 200 prac dyplomowych: magisterskich, licencjackich i inżynierskich na kierunkach Ekonomia, Towaroznawstwo i Agrobiznes. Działalność dydaktyczną łączy z praktyką poprzez kierowanie Podyplomowymi Studiami „Marketing i Zarządzanie w Agrobiznesie”, współpracę z samorządem terytorialnym (wykonanie ekspertyzy) oraz prowadzenie szkoleń z zakresu wspierania przedsiębiorczości. Autor ponad 50 publikacji (również anglojęzycznych) oraz ekspertyz oraz innych opracowań naukowo-badawczych, uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych z zakresu konkurencyjności i zarządzania w agrobiznesie, marketingu i zachowań konsumenckich. Sekretarz Kongresów Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu w 2008 i 2014 roku. Współwykonawca grantu naukowego Narodowego Centrum Nauk„Modelowanie dystrybucji usług w gospodarce sieciowej” (NCN nr UMO-2014/13/B/HS4/01612) realizowanego w UMCS Lublin od 2015 roku.

 

Członek Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Lublinie (były vice-prezes, sekretarz i członek zarządu). Nagrodzony w 2013 przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznaką honorową „ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA”. W 2016 roku odznaczony Honorową Odznaką Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Laureat indywidualnychnagród Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie za osiągnięcia naukowe i organizacyjne.

 


ENGLISH VERSION

ilustracjaMarek Angowski PhD has been working at The University of Life Sciences since 1996. A graduate of The Economic Faculty in UMCS Lublin. He defended doctoral thesis in economic sciences in 2004 at UMCS Lublin. Within TEMPUS program he pursued a traineeship at University in Florence. Participant of ERASMUS program and within the framework of which he delivered the lectures ... | more 
więcej »