WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26Analityka weterynaryjna

« wstecz

 

| Ulotka PDF  |

 

UNIKATOWY KIERUNEK STUDIÓW I STOPNIA!
 
 
Analityka weterynaryjna jako pierwszy w Polsce profil kształcenia ukierunkowany na praktyczne i teoretyczne pogłębianie wiedzy z zakresu weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej, pozwala na zdobycie umiejętności i wiedzy zwiększających konkurencyjność w zakresie kompetencji kandydatów ubiegających się o pracę w laboratoriach i pracowniach badawczych oraz badawczo-naukowych o profilu weterynaryjnym i pokrewnym.
 

Nasi absolwenci nabywają praktyczne umiejętności w zakresie:
 
  • właściwego i bezpiecznego postępowania z materiałem diagnostycznym kierowanym do badań laboratoryjnych,
  • prawidłowego wykonywania procedur i czynności laboratoryjnych,
  • umiejętności praktycznego wykorzystania specjalistycznej aparatury badawczej w diagnostyce laboratoryjnej
  • prowadzenia dokumentacji laboratoryjnej w oparciu o pożądaną na rynku pracy i niezbędną w praktyce laboratoryjnej znajomość systemu zarządzania jakością badań
     
 
 
Program studiów ukierunkowany jest przede wszystkim na wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w rutynowej praktyce laboratoryjnej i poszerzanie zdobytych kompetencji w trakcie praktyk zawodowych odbywanych przez naszych studentów w laboratoriach diagnostycznych i naukowo-badawczych, między innymi w laboratoriach urzędowych, np. Zakładach Higieny Weterynaryjnej lub laboratoriach i pracowniach diagnostycznych w sektorze prywatnym, które stanowią przyszłe, potencjalne miejsca pracy absolwentów.
  

  

Zapraszamy do obejrzenia filmu:

 

 

REKRUTACJA

 

 
O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości. W zależności od indywidualnych osiągnięć zapisanych na świadectwie maturalnym tworzone są listy rankingowe. Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji to przedmiot obowiązkowy (chemia) i jeden z przedmiotów do wyboru (biologia, fizyka i astronomia).
 

Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:  

  poziom podstawowy poziom rozszerzony
przedmiot obowiązkowy: chemia 1,0 2,0
przedmiot do wyboru: biologia lub fizyka z astronomią 1,0 2,0

 
   KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI
 
Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:
tel. 81 445 66 45 lub 81 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl
 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej:
ul. Głeboka 30,  20-612 Lublin
tel. 81 528-47-22 lub 81 528-47-24, e-mail: dziek.wet@up.lublin.pl