Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Aktualności

     
   
17.09.2019

 

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiany, że 14 września 2019 r. zmarł


Prof. dr hab. Bolesław Styk


długoletni pracownik Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin (obecnie Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa), wybitny specjalista z zakresu badań nad roślinami zbożowymi.
Nauczyciel akademicki Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Lublinie,
Dziekan Wydziału Rolniczego (obecnie Agrobioinżynierii) w latach 1978-1981,
Kierownik Zakładu Upowszechniania Postępu w Rolnictwie w latach 1967-1970,
Kierownik Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin w latach 1976-1985,
Dyrektor Instytutu Szczegółowej Uprawy Roślin  w latach 1986-1991.

Za swą działalność Profesor został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi,
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej
oraz wieloma wyróżnieniami naukowymi i honorowymi.

W osobie Pana Profesora Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stracił znanego uczonego, promotora wielu prac doktorskich, wychowawcę wielu pokoleń studentów.

Cześć Jego Pamięci!


Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego żalu i współczucia składają
Rektor i Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Dziekan, Rada Wydziału Agrobioinżynierii, pracownicy i studenci
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy Cmentarnej przy ulicy Białej w Lublinie
w dniu 24 września 2019 r. o godzinie 13.00.

        
10.07.2019

 
Przedmiot
Data egzaminu
Agrobiznes
26.09.2019 r. godz. 10.00 s. 64, ul. Dobrzańskiego 37
Bioinżynieria
25.09.2019 r. godz. 12.00 s. 201 Agro II
Ekonomia
23.09.2019 r. godz. 10.00 s. 60, ul. Dobrzańskiego 37
Gospodarka przestrzenna
26.09.2019 r. godz. 10.00 s. 207 B, Agro I
Leśnictwo
26.09.2019 r. godz. 10.00 s. 207 ul. Leszczyńskiego 7 (stacjonarne),
27.09.2019 r. godz. 10.00 s. 207 ul. Leszczyńskiego 7 (niestacjonarne)
Rolnictwo
27.09.2019 r. godz. 9.00 s.330 Agro I (stacjonarne), godz. 12.00 (niestacjonarne)
Towaroznawstwo
23.09.2019 r. godz. 9.00 s. 201, Agro II
Turystyka i rekreacja
25.09.2019 r. godz. 9.00 s. 310 Agro I  I i II rok I st. oraz II st.
 
 

13.09.2019obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Ciebienia na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie: rolnictwo i ogrodnictwo tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ warunków meteorologicznych na wzrost i plonowanie maliny (Rubus idaeus L.) odmian powtarzających owocowanie w warunkach Padołu Zamojskiego w zależności od zagęszczenia roślin w rzędach".

11.09.2019obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Nuci na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie: rolnictwo i ogrodnictwo tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza polimorfizmu genów Glu i Pin w pszenicy zwyczajnej oraz ich wpływ na jakość ziarna i właściwości glutenu”.

09.09.2019obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Wieremczuk na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie: rolnictwo i ogrodnictwo tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza genetyczna i molekularna nowych genów niewrażliwych na fotoperiod (Ppd) w pszenżycie”.

05.09.2019obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Stanisława Franczaka na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie: rolnictwo i ogrodnictwo tytuł rozprawy doktorskiej: „Koncepcja wyceny wybranych świadczeń ekosystemowych zbiorowisk trawiastych”.

23.07.2019

Zmarł prof. dr hab. Mieczysław Wilczek