Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Aktualności

21.03.2018

 

Z dniem 31 stycznia 2018 r., prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej UP w Lublinie - prof. dr hab. Zbigniew Grądzki, podpisał porozumienie o współpracy ze Związkiem Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, Biurem Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie. Tym samym, na mocy zawartego porozumienia, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie dołączył do grona 125 szkół wyższych, uczestniczących w programie Nowoczesne Zarządzanie Biznesem (NZB).

 

Program NZB to jeden z największych programów edukacyjnych w Polsce, którego misją jest podnoszenie poziomu wiedzy o rynku finansowym, przedsiębiorczości oraz zarządzaniu poprzez rozwój współpracy biznesu ze szkołami wyższymi. Patronem instytucjonalnym tego przedsięwzięcia jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zaś partnerami wspierającymi – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawowe cele programu to:
•    wzrost wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie,
•    budowa potencjału polskiej przedsiębiorczości,
•    tworzenie platformy współpracy instytucji publicznych, sektora finansowego oraz świata nauki,
•    pogłębianie i rozpowszechnianie wzorców praktyk biznesowych, poprzez zwiększenie wymiany wiedzy między nauką a praktyką gospodarczą.
Podpisane porozumienie zakłada przede wszystkim prowadzenie wykładów przez praktyków, reprezentujących partnerów projektu, tj.: ZBP, BIK, BIG IM, ZUS, Fundację Giełdy Papierów Wartościowych, Krajową Izbę Rozliczeniową i inne. Wykłady będą obejmowały problematykę budowania wiarygodności finansowej, systemów wymiany informacji kredytowej i gospodarczej oraz elektronicznych systemów płatności i rozliczeń bezgotówkowych. Ponadto, współpraca zakłada także organizację stref NZB, czyli stoisk, na których prezentowana będzie edukacyjna działalność partnerów projektu oraz dystrybucję w formie elektronicznej skryptów dla studentów oraz nauczycieli akademickich. Dodatkowo, studenci, którzy przejdą określony cykl wykładów, zostaną nagrodzeni specjalnymi certyfikatami uczestnictwa, honorowanymi na dzisiejszym rynku pracy.

Udział w programie NZB to także szereg innych korzyści zarówno dla studentów jak i całej uczelni, przede wszystkim:
•    możliwość zdobycia wiedzy wykraczającej poza program zajęć na studiach, dzięki bezpośrednim kontaktom z praktykami biznesu,
•    lepsze przygotowanie zawodowe, a tym samym zwiększenie własnej konkurencyjności na rynku pracy,
•    uzyskanie wyższego poziomu edukacji ekonomicznej, co z pewnością przyczyni się do poprawy jakości życia zawodowego i osobistego,
•    poprawa pozycji konkurencyjnej uczelni,
•    przepływ informacji z nauki do praktyki gospodarczej i odwrotnie,
•    podnoszenie poziomu kształcenia studentów,
•    wzmocnienie działań uczelni będących konkretną odpowiedzią na potrzeby rynku pracy.

Bieżącym nadzorowaniem i kierowaniem realizacją prac w ramach programu NZB zajmą się Koordynatorzy:  dr hab. Armand Kasztelan –  Kierownik Katedry Ekonomii i Agrobiznesu UP w Lublinie, Krzysztof Ostafiński – Dyrektor Programu NZB oraz ze strony BIK S.A. i BIG IM S.A. – Małgorzata Bielińska - Dyrektor ds. Edukacji, Biura PR i Komunikacji.

Pierwsze wykłady dla studentów i pracowników UP w ramach programu NZB odbędą się w dniach 12-13.04. Szczegóły wkrótce…

 

Komunikat prasowy w oryginale (format PDF) acrobat
 


« wstecz