Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Aktualności

17.09.2019

 

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiany, że 14 września 2019 r. zmarł


Prof. dr hab. Bolesław Styk


długoletni pracownik Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin (obecnie Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa), wybitny specjalista z zakresu badań nad roślinami zbożowymi.
Nauczyciel akademicki Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Lublinie,
Dziekan Wydziału Rolniczego (obecnie Agrobioinżynierii) w latach 1978-1981,
Kierownik Zakładu Upowszechniania Postępu w Rolnictwie w latach 1967-1970,
Kierownik Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin w latach 1976-1985,
Dyrektor Instytutu Szczegółowej Uprawy Roślin  w latach 1986-1991.

Za swą działalność Profesor został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi,
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej
oraz wieloma wyróżnieniami naukowymi i honorowymi.

W osobie Pana Profesora Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stracił znanego uczonego, promotora wielu prac doktorskich, wychowawcę wielu pokoleń studentów.

Cześć Jego Pamięci!


Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego żalu i współczucia składają
Rektor i Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Dziekan, Rada Wydziału Agrobioinżynierii, pracownicy i studenci
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy Cmentarnej przy ulicy Białej w Lublinie
w dniu 24 września 2019 r. o godzinie 13.00.


« wstecz