Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami

20-069 Lublin, ul. kr. St. Leszczyńskiego 7
Kierownik: dr. hab. Grażyna Żukowska, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny
tel. 81-524-81-54
e-mail: grazyna.zukowska@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Pracownicy

  • mgr Daniel Strzałka, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-524-81-58
    e-mail: daniel_strzalka@o2.pl
  • mgr Alicja Strzałka, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-524-81-58
    e-mail: alicja_siwek@o2.pl

Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Stanisław Baran, emerytowany profesor zwyczajny, tel. 81-524-81-54
  • prof. dr hab. Maria Flis-Bujak, profesor emerytowany, tel. 81-524-81-08