[ MENU DODATKOWE ]


Абітурієнт

Опис напрямків навчання


АГРОБІЗНЕС


Випускник є готовим до праці на керівних посадах у сфері агробізнесу, а також у консалтингових фірмах, органах місцевого самоврядування на території яких переважає агробізнес, у державних адміністраціях, фірмах, які  надають послуги для агробізнесу через банки, а також у сфері маркетингу продуктів харчування. Випускник має знання необхідні для самостійного ведення господарської діяльності, як юридична особа у галузі агробізнесу.
Студенти отримують знання, уміння, а також соціальні компетенції у сферах:
•    технології виготовлення сільськогосподарських продуктів харчування, а також їх переробки у харчовій промисловості;
•    способів виникнення доданої вартості у процесах агробізнесу, які спрямовані на отримання фінального продукту для споживачів;
•    управління продукцією «від поля до столу»;
•    способів утворення і функціонування осередків агробізнесу, а також суспільної, природничої і економічної користі, яку вони дають;
•    формування конкурентних переваг продукції, ферм і підприємств на конкурентних ринках агробізнесу при врахуванні стратегічного ризику.
Про факультет:
•    сучасну дидактичну базу становлять добре обладнані лабораторії,  аудиторії, а також експериментальні станції;
•    багато занять проходить у формі екскурсій;
•    факультет агробіоінженерії є одним із найстаріших у повоєнній Польщі, його традиції сягають 1944 року.


БІОІНЖЕНЕРІЯ


Біоінженерія це напрям, який поєднує в собі природничі і технічні науки; займається поглибленням знань і розповсюдженням сучасних рішень у сфері моделювання організмів і навколишнього середовища, з метою забезпечення здоров`я людини і сприяння сталому розвитку навколишнього середовища. Навчання на напрямі біоінженерія дозволяє зрозуміти складні живі системи і їх відповідне моделювання (з використанням новітніх технік і технологій), з подальшим використанням цих організмів і процесів для потреб людини, сільського господарства чи навколишнього середовища.
Випускник отримає знання необхідні для вирішення різнопланових завдань і проблем, які стосуються моделювання організмів і біологічних процесів, що відбуваються на молекулярному та клітинному рівнях, а також в умовах природного середовища. Випускник готовий працювати в науково-дослідницьких осередках і галузях промисловості, які використовують  процеси біоінженерії, а також у дослідницьких, контрольних і діагностичних лабораторіях, в проектних установах, які займаються біотехнологічними процесами. Випускник може отримати роботу в галузі промисловості, установах які підтримують сільське господарство, адміністрації, органах місцевого самоврядування, особливо у тих, які пов’язані з проектуванням і контролем установ, що використовують процеси біоінженерії у сфері моделювання і охорони навколишнього середовища.

 

ЕКОНОМІКА


Напрям економіка дозволить тобі зрозуміти, яким чином:
•    люди приймають економічні рішення і співпрацюють між собою, щоб підвищити свій рівень життя;
•    працює економіка,  а також підприємства і установи.
Випускник є готовим до проведення аналізу доступної або новоствореної інформації, яка б підтримувала раціональні рішення за усіма канонами економічних наук.


УПРАВЛІННЯ ПРОСТОРОМ

Просторове господарювання це діяльність, яка спрямована на раціональне використання простору відповідно до потреб суспільства.
Напрямок готує спеціалістів у галузі господарювання в природніх зонах, а також на урбанізованих територіях, відповідно до потреб людей, вимог цивілізації, технічних можливостей, умов просторового порядку і сталого розвитку.
Випускник має можливість отримати роботу в:
•    обласній адміністрації і установах місцевого самоврядування (планування, формування; експерти в галузі управління земельними ресурсами і регіонального розвитку);
•    агенціях розвитку ринку і агенціях нерухомості (управління нерухомістю);
•    фірмах оцінювання нерухомості: посередники, агенти нерухомості;
•    дорадчих і консалтингових фірмах.


ІНЖЕНЕРІЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Інженерія навколишнього середовища це сучасний напрям навчання природничо-технічного характеру, який готує випускників до інженерної діяльності в процесі охорони і формування навколишнього середовища.
Випускник є спеціалістом у сфері:
•    рекультивації спустошених і зіпсованих районів (земельних ділянок);
•    управління відходами;
•    формування навколишнього середовища при різних методах управління;
•    розв’язання технічних, технологічних і організаційних проблем, які пов’язані з охороною, використанням і переробкою засобів навколишнього середовища.


ЛІСНИЦТВО

Лісництво це напрям, який теоретично і практично готує випускників до роботи у сфері лісового господарства: проектування, обладнання, організації і управління лісовим господарством, згідно умов охорони навколишнього середовища і прав природи, а також організації і управління заповідниками із забезпеченням і використанням різних функцій лісу.
Випускник має знання і уміння у сфері відповідного використання, формування і охорони лісового простору за різних умов навколишнього середовища. Випускник є готовим до: підготовки і реалізації економічних, охоронних і фінансових планів, проектування і здійснення інженерного управління лісом, а також ведення інженерного контролю над виконанням лісових робіт і вдосконаленням рівня їх технологізації.


СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО


Сільське господарство це дуже важлива галузь економіки, не лише у Польщі, але і у всьому Європейському Союзі. Щоразу сильніше акцентується органічне вирощування, охорона навколишнього середовища, а також виробництво відновлюваної енергії.
Динамічно розвивається агротуризм (поєднання туристичних послуг із сільським господарством). Навчання дає повноцінну освіту, а також випускник має цілу низку практичних навичок.
Екологічна сільськогосподарська продукція, відновлювальні джерела енергії, використання систем GPS, охорона навколишнього середовища, оптимальні машини і технології – це лише деякі із напрямків, які включає в себе програма навчання.
 


ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ

На напрямі туризм і рекреація студенти отримують знання у галузі природничих, суспільних, економічних наук. В програму навчання входить практика, а також спортивно-відпочинкові табори.
Випускник є готовим до ведення власної підприємницької діяльності і роботи у:
•    туристичних фірмах, готелях, осередках відпочинку, спортивних і рекреаційних осередках;
•    агротуристичних центрах;
•    центрах сільськогосподарського консультування;
•    державній адміністрації і органах місцевого самоврядування;
•    суспільних організаціях і тп.


ВЕТЕРИНАРІЯ

Ветеринарна медицина, як галузь науки, займається хворобами тварин, їх лікуванням, а також профілактикою, гігієною продуктів тваринного походження і захистом людей від хвороб тваринного походження. Випускники отримують звання лікаря ветеринарії і є готовими до практики у медичній сфері. Кваліфікація узгоджена з розпорядженням Міністра освіти і вищої науки.
Випускник є готовим до:
•    дослідження стану тварин, розпізнавання, запобігання, боротьби і лікування хвороб тварин, виконання хірургічних процедур, видавання висновків і підтверджень ветеринарного лікаря;
•    дослідження забитої худоби, м’яса і інших продуктів тваринного походження;
•    санітарно-ветеринарного контролю продуктів тваринного походження, суспільної охорони здоров’я і навколишнього середовища, а також тваринного обігу;
•    виконання досліджень і ветеринарної оцінки кормів для тварин і умов їх виробництва;
•    поширення знань про ветеринарію, управління у сфері ветеринарних справ, а також виконання лабораторних  досліджень в діагностичних, профілактичних, лікувальних або санітарно-ветеринарних цілях.
Програма навчання включає в себе 5160 дидактичних годин з практикою. Профільні предмети це 3140 годин (185 ECTS), включно з практиками і клінічним стажуванням під час останніх років навчання.


БІХЕВІОРИЗМ ТВАРИН


Біхевіоризм тварин це унікальний напрям навчання у Польщі, який включає в себе етологію (вивчення поведінки тварин) і благополуччя тварин різного виду, вивчення поведінки, а також оптимізацію умов для тварин різних видів, оптимізацію умов утримання і використання тварин з дотриманням потрібних умов і планованих законодавчих змін.
Випускник є готовим до роботи з тваринами, спираючись на поглиблені знання в області поведінки різних видів тварин. Випускник є компетентним у сфері оцінювання поведінки тварин, діагностування і вирішення поведінкових проблем, а також – оптимальних умов утримання, навчання і використання тварин, беручи до уваги їх добробут. Кваліфікація випускника дозволяє йому працювати в зоопарках, притулках для тварин, службах нагляду і контролю суб’єктів, які утримують тварин і проводити консультування в області вибору домашніх тварин, контролю розмноження, управління популяціями, які живуть в дикій природі і охороняються, а також проведення терапії за участі тварин.
Про факультет:
•    студенти, під час лабораторних занять, приймають участь і самостійно проводять різні дослідження;
•    факультет інтенсивно розвиває співпрацю з установами на ринку праці;
•    активно діють студентські наукові кола.


БЕЗПЕКА І СЕРТИФІКАЦІЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ


Гарантія безпеки і оригінальності походження харчових продуктів це найважливіша умова і одне із головних очікувань споживачів, по відношенню до придбаних продуктів харчування. Випускник буде мати знання зі сфери безпеки харчових продуктів, а також їх сертифікації. Дізнається про процеси виготовлення продуктів харчування рослинного і тваринного походження на початковому етапі, а також на етапі переробки, консервування, пакування і зберігання, знатиме про небезпеки, які можуть виникнути під час цих процесів, методи ліквідації або обмеження цих загроз. Випускник матиме знання на тему впливу складників продуктів харчування на безпеку здоров’я споживача; дізнається про обов’язкові положення закону про харчові продукти, правила системи ідентифікації і функціонування офіційного контролю безпеки продуктів харчування, правила сертифікації і акредитації, які застосовуються у Польщі, в Європейському союзі і у світі. Випускник матиме змогу отримати сертифікат «Асистента системи управління продуктами харчування», який визнається у Європейському союзі, після здачі екзамену в Польському Центрі Досліджень і Сертифікації.
Практичні заняття відбуваються лабораторних залах, які обладнані сучасною апаратурою і аналітичним обладнанням, існують також практичні заняття, які відбуваються в галузі харчової промисловості різних секторів і органах офіційного контролю.


БЕЗПЕКА І ГІГІЄНА ПРАЦІ


Безпека і гігієна праці це напрям де студент отримує загальні знання зі сфери технічних наук, а також спеціальні – із галузі безпеки і гігієни праці (бгп), знає про загрози, які виникають під час технологічних процесів (праці) і методи їх ліквідації або обмеження, уміє оцінити професійний ризик, проводити дослідження нещасних випадків на роботі і професійних хвороб, а також уміє встановити завдання і методи праці служби бгп.
Випускник може отримати роботу пов’язану з охороною здоров’я і життя людини в середовищі праці, наприклад: у службі бгп малих, середніх і великих фірм, на підприємствах, які надають послуги у сфері бгп (курси), а також в органах нагляду за умовами праці.
Випускник є готовим до роботи в науково-дослідних осередках, які займаються проектуванням і реалізацією організаційних і технічних рішень, які мінімізують наслідки впливу процесу праці на людину.


БЕЗПЕКА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Безпека харчових продуктів це міждисциплінарний напрям навчання в галузі фундаментальних природничих і технічних наук.
Напрям охоплює такі галузі знань як: виробничі технології, обробка харчових продуктів рослинного і тваринного походження, а також загрози, які можуть виникнути на даних етапах, генетично модифіковані харчові продукти, методи оцінки харчових продуктів, безпечне продовження терміну дії продуктів харчування, зберігання і постачання, токсикологія харчових продуктів, ринок і маркетинг, системи управління якістю і безпекою харчових продуктів.
Випускник має знання зі сфери впливу харчових продуктів на стан здоров’я людини, а також охорони здоров’я тварин і рослин. Знає системи, які гарантують безпеку харчової продукції: GMP – обов’язкова виробнича практика, GHP – обов’язкове дотримання правил гігієни, HACCP – аналіз ризиків і критичні контрольні точки та неімперативні системи, наприклад ISO – система менеджменту. Орієнтується у питаннях, що пов’язані з утилізацією і управлінням побічними продуктами виробництва і відходами,  які з’являються у процесі виготовлення харчових продуктів, а перед усім – існуючих директивах, законах та нормативних актах, що стосуються закону про харчові продукти.
Отримані знання дозволяють випускнику здійснювати ґрунтовний  нагляд і контроль на усіх етапах виготовлення продуктів харчування, дають змогу оцінювати сировину і продукти харчування, дозволяють виявити загрози, які виникають на кожному етапі виробництва і можуть призвести до невідповідності критеріїв безпечної харчової продукції. Випускник має знання у сфері методів аналізу харчової продукції, контролю якості і виявлення підробок серед продуктів харчування.


БІОЛОГІЯ


Біологія є галуззю науки, яка досліджує різноманітність життя, займається класифікацією живих організмів, їх впливом на навколишнє середовище, досліджує будову і функції живих організмів, їх розвиток, ріст, еволюцію, а також спадковість. Навчання на цьому напрямі дозволяє краще зрозуміти середовище, яке нас оточує, а у ньому – усі живі організми рослинного та тваринного походження.
Випускник є готовим до обслуговування дослідницької апаратури, а також – самостійного розвитку професійних здібностей. Випускник може працювати в дослідницьких, контрольних і діагностичних лабораторіях у сфері первинної аналітики, а також займатись проведенням фундаментальних досліджень з використанням матеріалу біологічного походження у промисловості, адміністрації, галузі охорони природи і освіти.


КОНСУЛЬТУВАННЯ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

Метою навчання на напрямі консультування в сільській місцевості є передача студентам найновіших знань зі сфери сільського господарства у широкому розумінні поняття «сільське господарство», проектування продукції, організації праці, а також правових і фінансових умов виготовлення і реалізації сільськогосподарської продукції в реаліях Європейського союзу. Потреба навчання на цьому напрямі виникає шляхом процесів трансформації сільської місцевості, а також завдяки фінансовій перспективі, яка пов’язана із новітніми вкладами Спільної Сільськогосподарської Політики в Європейському союзі.
Програма навчання виконує розпорядження Європейського Парламенту і Ради, вказуючи мінімальний обсяг рекомендацій по передачі знань у сфері вимог належної сільськогосподарської культури, корисних для клімату і навколишнього середовища заходів, охорони біологічної різноманітності, врівноваженого розвитку сільських господарств, а також іншої діяльності, особливо – інноваційної, яка проводиться на сільських просторах.


ГІПОЛОГІЯ І КІННИЙ СПОРТ


Напрям дає можливість реалізації широкої і вузькоспеціалізованої програми, яка концентрується на конях, їх розведенні та використанні. Заняття проводить науково-дидактична кафедра найвищого класу. В рамках програми, в залежності від наявних наїзницьких можливостей, можна вибрати один із двох тематичних напрямів: використання коня у верховій їзді або усесторонній ужиток коня.
Навчання дає випускникам кваліфікацію, яка дозволяє вести власну сільськогосподарську діяльність у сфері вирощування і використання коня. Випускник може працювати в: осередках розведення і використання коней – стайнях, з табунами коней, в осередках рекреації і кінного туризму, асоціаціях конярів, установах, які займаються утриманням і використанням коней, на іподромах, в осередках верхової їзди, при виготовленні кормів, возів і устаткування для коней, у сільському господарстві, лісі, кінних транспортних компаніях. Випускники магістратури, окрім цього, можуть бути прийняті на роботу, після зарахування спеціальних предметів, до центрів утримання коней.
Студенти, які відповідають спеціальним вимогам, можуть отримати ряд додаткових можливостей, наприклад, сертифікат інструктора іпотерапії. Під час навчання студенти отримують практичні навики, які підтверджуються університетом.
На кандидатів чекає тест на контакт з конем, на одному з трьох рівнів (вибір за кандидатом).


ОХОРОНА СЕРЕДОВИЩА


Охорона середовища це напрям, який займається інтеграцією знань зі сфери: природничих наук, науки про навколишнє середовище, а також технічних, сільськогосподарських наук і лісознавства. Займається змінами, які виникають в природному середовищі, а також раціональним господарюванням, способами пом’якшення або запобігання негативних наслідків технічного розвитку.
Випускник може аналізувати процеси, які відбуваються у природі, а також вплив людини на навколишнє середовище, знає основні технологічні процеси, особливо екологічні процеси, отримав уміння проведення лабораторних робіт і організації безпечної та ефективної експлуатації техніки на робочих місцях.
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
Випускник буде готовим до роботи: у початковій школі, спортивному клубі (учнівський спортивний клуб, студентський спортивний клуб, громадський спортивний колектив), також може працювати інструктором підготовки фізичної форми, моторики чи вибраної спортивної дисципліни, є спеціалістом організації фізичної культури в закладах місцевого самоврядування, осередках спорту і рекреації, а також некомерційних організаціях.
Підготовка студента у сфері охорони навколишнього середовища і врівноваженого розвитку, збільшить шанси на отримання праці в секторі адміністрації і управління.
Передбачено близько 70% практичних занять, включно із трьома різними практиками (180 годин педагогічної практики), а також участь у виїздах до таборів. Практичні і дидактичні спортивні уміння можна буде вдосконалити у Спортивно-рекреаційному центрі, осередку водних видів спорту на озері Пясечно, а також за допомогою кінного спорту, з осередком в районі Фелін (Люблін), у найбільш сучасних об’єктах спортивної інфраструктури міського осередку спорту і рекреації, на основі двохсторонньої умови.
Доступ до наукових кіл і творчих колективів університету, а також до спортивних секцій студентської спортивної спілки, секцій великого спорту і до системи міжнародного обміну, дозволяє розвиватись особистості і отримувати нові враження.
Ми відмовились від вступних екзаменів. Студент буде удосконалювати свої спортивні вміння під час навчання, а відповідний рівень умінь повинен буде показати після першого року навчання.


ЗООТЕХНІКА


Зоотехніка це наука про раціональне розведення тварин. Сфера її застосування включає в себе такі напрями як: генетика, покращення стану здоров’я тварин, народження і харчування тварин, вирощування і добір кормів, економіка продукції тваринного походження.
Випускник здобуде ґрунтовні знання у сфері тваринництва і розведення тварин, оцінки сировини і продуктів тваринного походження, основ рослинної продукції, організації праці у сільському господарстві, управління людськими ресурсами, ведення господарства, а також основ права у сфері економічної діяльності.
Випускник є готовим до роботи: в адміністрації, на посаді пов’язаній з сільським господарством або консультуванням у сфері сільського господарства, органах контролю селекції, службах осіменіння, установах, які займаються обігом тварин, сировини і продуктів тваринного походження, а також управління фермами.


ЛАНДШАФТНА АРХІТЕКТУРА


Ландшафтна архітектура це напрям, який пов’язаний з формуванням житлового простору людини за допомогою рослинного покриву, водних і архітектурних елементів, із врахуванням різних факторів, які формують характер навколишнього ландшафту. В зв’язку із профілем університету і його науково-дослідним обладнанням, ґрунтовна природнича освіта випускників цього напряму навчання, допомагає їм вирішувати екологічні проблеми, які скеровані на піклування про збереження природного навколишнього середовища і його сталого розвитку.
Існує широка пропозиція наукового обміну в рамках виїзду на курси, пленери, участі в конференціях, а також наукових таборах. Під час практичних занять студенти шукають способи вирішення актуальних проблем (співпраця з місцевими органами влади, інвентаризація міського пейзажу, оцінка стану збереження зелених насаджень і тд).
Випускники уміють вирішувати дослідницькі, проектні і реалізаційні завдання у процесі збереження ландшафту в межах регіону або міста (займаються охороною і відновленням історичних урбаністичних систем і формуванням ландшафту міського відкритого пейзажу). Уміють виконувати роботи по збереженню з огляду на історичне підґрунтя об’єкту.
Активно діючі наукові кола організовують виїзди на закордонні конференції та конференції у межах країни, квіткові покази та виставки.
Студенти приймають участь у різних екскурсіях і практичних заняттях.


САДОВА ТЕРАПІЯ


Напрям готує персонал, який зможе організовувати і проводити діяльність в рамках занять трудотерапії у сфері садівництва із пристосуванням до опіки і реабілітації дітей з обмеженими можливостями, старших осіб, а також людей із залежностями, через різні садово-терапевтичні заняття.
Випускник отримує знання з психології, соціології, спеціальної педагогіки, фізіотерапії, а також охорони здоров’я. Може виконати проект терапевтичного саду і запропонувати способи його догляду. Випускник уміє проводити аналіз і інтерпретацію процесів і взаємозв’язку між природою і функціонуванням людини, розпізнає обмеження і потреби конкретної аудиторії, яка приймає участь у садовій терапії; уміє визначати терапевтичні цілі і охарактеризувати стратегії їх досягнення, а також опрацювати і реалізувати програму занять. Випускник має здібності вибору різних видів рослин, їх використання, догляду, охорони, а також застосування в садово-терапевтичних осередках.


ОХОРОНА РОСЛИН І ФІТОСАНІТАРНИЙ КОНТРОЛЬ


Охорона рослин це невід’ємний елемент технології рослинної продукції – запобігає зниженню врожайності через хвороби, шкідників і бур’яни, а також забезпечує наявність зернових культур на складах. Напрям підтримується такими галузями науки як фітопатологія, ентомологія і гербологія. При торгівлі в межах країни і міжнародній торгівлі фітосанітарний контроль відіграє важливу роль, його метою є запобігання розповсюдженню і перенесенню шкідників і патогенів рослин, а також рослинної продукції через державні кордони. Розпорядження 2009/128/WE накладає зобов’язання впровадження основ інтегрованої охорони рослин, як звичайної практики від першого січня 2014 року, а також зобов’язує країни, які є членами Європейського союзу до підтримання умов необхідних для реалізації інтегрованої охорони рослин і забезпечення фермерам вільного доступу до консультаційних послуг, що даватиме зростання попиту на професійних співробітників та консультантів у сфері охорони рослин і фітосанітарного контролю.
Випускник має здібності правильного діагностування хвороб і шкідників рослин, ідентифікації шкідників і корисних організмів, а також вміння проводити експертизи, розробки програм охорони і засобів захисту, згідно умов інтегрованої охорони рослин. Випускник має повноваження  для торгівлі і використання засобів захисту рослин. Знає умови проведення контролю і видачі фітосанітарних сертифікатів.
Заняття проводяться з використанням спеціальної апаратури для виявлення і прогнозування появи патогенів і шкідників, а також виконання процедур для охорони рослин.


САДІВНИЦТВО


Садівництво це галузь науки, яка займається розведенням і вирощуванням рослин (плодових, овочів, трав і декоративних рослин), а також зеленими насадженнями: проектуванням, оздобленням і доглядом. У програмі навчання великий акцент робиться на сучасні, екологічні технології вирощування, охорону середовища, а також питання маркетингу, управління і садової економіки.
Випускник має знання і уміння зі сфери розповсюдженої технології садової продукції, розвитку зелених зон, управління і організації праці в садових підприємствах або еко-туризмі, що більш глибоко розкривається на спеціальностях.


ГЕРБОЛОГІЯ І ФІТОТЕРАПІЯ


Гербологія це галузь науки, яка займається визначенням, розведенням, вирощуванням, збором і дослідженням рослин, які мають застосування в профілактиці, лікуванні, косметології, дієтології. Галузь охоплює також питання, які пов’язані з приготуванням лікувальної рослинної сировини, а також її обробки і зберігання. Процес вирощування, збору і переробки рослин у фармацевтичній та парфюмерно-косметичній, харчовій галузях і домашньому господарстві підпорядковується використанню отриманої сировини.
Сировина і рослинні препарати використовуються також в так званих рослинних терапіях: фітотерапії, садовій терапії, дієтотерапії, апітерапії, грязелікуванні, фізіотерапії та інших натуральних терапіях.
Одним з найважливіших питань є висока якість сировини і рослинних препаратів, яка є вирішальною при проведенні певної терапії, що викликає попит на професійний персонал у сфері купівлі і обробки рослинної сировини.
Випускник має знання про трав’яні рослини (фармацевтична ботаніка), а також їх основні функції життєдіяльності (фітохімія, біохімія, фізіологія рослин, генетика і вирощування), знає про потреби навколишнього середовища і основи агротехніки, збору і переробки трав. Має знання зі сфери: лабораторної аналітики, стандартизації і оцінки якості рослинної сировини, маркетингу, продажу трав і трав’яних препаратів, а також використання усіх цих продуктів у рослинних терапіях.

 

БІОЕНЕРГЕТИКА

Зростання попиту на енергію, яка походить з відновлювальних джерел, вимоги положень і міжнародних зобов’язань, а також фінансова підтримка із зовнішніх джерел, сприяють розвитку підприємств, які займаються біоенергетикою. Навчання на цьому напрямку відповідає потребам ринку праці, відбувається підготовка спеціалістів у сфері видобутку енергії із різних відновлювальних джерел: сонячної енергії, енергії вітру, геотермальної, водної і енергій, основу яких становить біомаса.
Програма навчання дає можливість здобути уміння проектування, будівлі і експлуатації пристроїв і біоенергетичних об’єктів, а також включає в себе правові аспекти, аспекти, які стосуються навколишнього середовища і суспільства, що пов’язані з відновлювальними джерелами енергії.
•    4-тижневі практики на вибраних підприємствах, які займаються виробництвом енергії з відновлювальних джерел енергії;
•        виїзди на підприємства, які функціонують в біоенергетичній галузі, де студенти знайомляться із реальною роботою приладів ВДЖ;
•    спеціальні майстерні і лабораторії, в яких проводяться дослідження над різними відновлювальними джерелами енергії, а також експериментальні плантації рослин з яких можна видобувати енергію, дозволять студентам отримати практичні знання в рамках занять і підготовки дипломних робіт.


ГЕОДЕЗІЯ І КАРТОГРАФІЯ

Геодезія і картографія поєднує в собі технічні науки, а також науки про землю. На напрямі готуються спеціалісти зі сфери геодезії, що включає в себе визначення положення об’єктів, зображення їх на картах, геодезійне обслуговування інженерних і промислових об’єктів.
Напрям готує до ведення інженерної діяльності в галузі геодезії, картографії, а також систем інформації про район, користування сучасними техніками геодезійних, супутникових, фотограмметричних вимірів, дистанційного зондування, а також обробки даних цих вимірів і їх використання.
Спеціальність сільськогосподарська геодезія і оцінка нерухомості дозволяє отримати інформацію про наявність земельних ділянок і будівель, правових основ для функціонування кадастру, умов встановлення наявності земельних ділянок і їх модернізації, управління земельними ресурсами на сільських територіях, а також методів і технік оцінки нерухомості.


ІНЖЕНЕРІЯ БЕЗПЕКИ

Інженерія безпеки це галузь науки, яка займається методами і засобами раціональної, технічно-організаційної діяльності людини, її метою є гарантія безпеки людей, об’єктів і організацій. Можемо виділити: інженерію технічної безпеки (проектування, виробництво, експлуатація і ліквідація технічних об’єктів, щоб раціональним способом мінімізувати можливість і розмір негативного впливу на оточення), громадської безпеки, а також безпеки праці (займаються запобіганням виникнення можливої шкоди, коли уже мають справу з аварією або описом умов безпечної експлуатації об’єктів).
Випускник отримає загальні знання зі сфери технічних наук у галузі інженерії безпеки та спеціальні знання в області безпеки машин, конструкцій і процесів установки, умітиме проектувати і контролювати стан і умови безпеки, підбирати відповідні методи і виконувати дослідження небезпек і оперативного потенціалу виробничого процесу, виконувати аналіз ризиків, окреслювати правдоподібність ушкоджень схем і систем, визначати рівень повноти безпеки. Напрям готує також до організації і проведення рятувальних операцій, контролю умов праці і стандартів безпеки, проведення досліджень обставин аварій і нещасних випадків, а також ведення документації пов’язаної з безпекою.


ІНЖЕНЕРІЯ ХІМІЧНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ


Напрям готує теоретично та практично до проектування, виконання нагляду за технологічними процесами і пристроями в харчовій промисловості.
Випускник розуміє основи інженерії продукту, основи проектування процесів і апаратів, знає сучасні апарати і технологічні машини, а також системи автоматизації і промислової метрології. Широкий обсяг знань студента пов'язаний із: обробкою біологічних матеріалів, експлуатацією машин, внутрішнім та зовнішнім транспортом і підтриманням холодильного ланцюга, дозволить йому правильно проектувати і використовувати хімічні процеси для створення продуктів з певними характеристиками. Використання фізико-хімічних і математичних знань дозволяє правильно визначити і дібрати параметри процесів обробки біологічних матеріалів. Енергетичні питання, а також моделювання хімічних і біохімічних реакцій, можна використати для економічної і енергозберігаючої обробки зазначених матеріалів.


ІНЖЕНЕРІЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Напрям інженерія харчової промисловості, завдяки своєму міждисциплінарному характеру, дозволяє випускникам отримати роботу в різних галузях виробництва, а особливо тих, які реалізують завдання пов’язані з сектором харчової промисловості.
Навчання готує до виконання завдань інженерного спрямування, на потреби виробництва по переробці харчових продуктів і кормів. Випускники мають знання і вміння у сфері проектування, нагляду і експлуатації систем виробництва, які використовуються у харчовій та кормовій промисловості. Окрім цього студент готовий до прийняття рішень і творчого розв’язання проблем, які пов’язані з обробкою, складуванням, зберіганням, контролем і збутом агропродовольчих товарів.
Можливі місця праці є пов’язаними із харчовою промисловістю, виробничими фірмами, точками обслуговування і консультуванням у сфері обробки харчових продуктів, гастрономії, а також в установах пов’язаних з економікою та адміністративною роботою, в яких необхідні технічні, технологічні, комп’ютерні знання.

« wstecz