WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Badania

« wstecz

Osiągnięcia:

Izolacja i charakterystyka:
- dysocjacyjnej formy Erysipelothrix rhusiopathiae (forma X)
- bakterii z rodzaju Moraxella od bydła (M. bovis)
- bakterii beztlenowych z rodzaju Clostridium i rodzaju Bacterioides (B. nodosus) pod kątem ich przydatności do opracowania szczepionek

Badania dotyczące izolacji i charakterystyki wirusów:
- wirusa osutki pęcherzykowej świń
- wirusów parainfluenzy 3 bydła (PI-3)
- paramiksowirusa gołębi
- wirusów IBR i IPV bydła
- wirusa choroby Aujeszky’ego
- adenowirusa bydła
- wirusa niesztowicy
- enterowirusów bydła i świń
- parwowirusa patogennego dla psów

Określenie właściwości morfologicznych, hodowlanych oraz fizjologicznych grzybów:
- dermatofitów: Trichophyton verrucosum, Trichophyton mentagrophytes oraz Microsporum canis
- grzybów drożdżopodobnych : Malassezia pachydermatis w badaniach uwzględniono, przede wszystkim zagadnienia z zakresu patogenności oraz diagnostyki poszczególnych infekcji.
- opracowano swoisty preparat antygenowy z M. canis.
- opracowano i przeprowadzono standaryzację warunków wykonywania testu ELISA do określania poziomu przeciwciał przy dermatofitozach kotów.

Opracowanie swoistej immunoprofilaktyki i terapii:
- grzybic skórnych dla bydła – Bovitrichovac II
- dla zwierząt futerkowych – Alopevac
- dla kotów – Felisvac
- parwowirozy psów – Parvoglobulina

W/w. preparaty po uprzedniej rejestracji są produkowane w Zakładach Przemysłu Bioweterynaryjnego „Biowet” w Puławach.