WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Badania

Kierunki badawcze, które dominowały w ostatnich latach i które są pogłębiane i rozwijane: hematologia ryb, immunomodulacja układu odpornościowego u ryb, ocena immunogenności szczepów bakteryjnych z rodzaju Aeromonas, doskonalenie metod diagnozowania i zwalczania chorób ryb hodowlanych i akwariowych, identyfikowanie gatunków bakterii oraz genów wirulencji i oporności na chemioterapeutyki.

« wstecz