WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Dydaktyka

« wstecz

 

 

Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt

 

W Katedrze i Klinice Chirurgii Zwierząt prowadzone są zajęcia dydaktyczne                       z następujących przedmiotów:

- anestezjologia i chirurgia ogólna,

- chirurgia operacyjna zwierząt w ramach modułów gatunkowych,

-  okulistyka,

-  stomatologia,

- ortopedia

- radiologia

Jako przedmioty fakultatywne prowadzone są:

- onkologia,

- biomateriały,

- neurologia i elementy neurochirurgii

Ćwiczenia prowadzone są w przeważającej części na materiale klinicznym. Studenci V i VI roku odbywają staże kliniczne stanowiące praktyczne uzupełnienie ćwiczeń.

Na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt, kierunku Hipologia i Jeździectwo, na studiach stacjonarnych II stopnia pracownicy Katedry prowadzą zajęcia z przedmiotu Pierwsza pomoc weterynaryjna.

             Oprócz wielu wcześniej wydanych pozycji podręcznikowych do cennych materiałów  opublikowanych w ostatnim okresie, pomocnych w dydaktyce należy wliczyć

·      Anestezjologię zwierząt domowych i laboratoryjnych prof. dr hab. Edwarda Komara,

·       Kucie kopyt koni ze współautorstwem prof. dr hab. Piotra Silmanowicza

·      jak również liczne publikacje o charakterze praktycznym w krajowych i zagranicznych czasopismach zawodowych. Dr Aleksandra Sobczyńska-Rak jest współautorem  podręcznika – Tumor angiogensis,  z zakresu onkologii dotyczącego neoangiogenezy.

 

 

Pracownia Radiologii i Ultrasonografii

 

Jednostka wypełnia zadania w zakresie dydaktyki i działalności klinicznej. Prowadzi specjalizacyjne szkolenie podyplomowe dla lekarzy weterynarii z zakresu Radiologii Weterynaryjnej.

 

« wstecz

 

Przedmioty dydaktyczne:

 

anestezjologia i intensywna terapia,
chirurgia ogólna,
choroby psów i kotów,
choroby koni,
choroby zwierząt gospodarskich,
 

 

Fakultety:

 

onkologia weterynaryjna,
biomateriały,
 

 


Pliki Word i Power Point do pobrania: