WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Usługi

« wstecz


 

1) Informacja dotycząca postępowania ze zwłokami zwierząt przed przekazaniem ich do Zakładu [ wersja PDF ]

 

2) Dokumenty do pobrania związane z prowadzoną działalnością usługowo-badawczą Zakładu oraz związane z przekazaniem zwłok zwierząt do Zakładu: 

 

  • Oświadczenie właściciela zwierzęcia [ wersja PDF
  • Skierowanie na badanie sekcyjne lub w celu przekazania do utylizacji [ wersja PDF ]
  • Skierowanie na badanie histo- lub cytopatologiczne [ wersja PDF ]
  • Dokument handlowy obowiązujący przy przekazywaniu zwłok zwierząt do Zakładu [ wersja PDF ]
  • Oświadczenie Producenta Rolnego (druk ARiMR) [ wersja PDF
  • Zgłoszenie padnięcia zwierzęcia w gospodarstwie z gatunku bydła, owiec, kóz [ wersja PDF ]
  • Informacja Producenta Rolnego o spełnieniu obowiązku zgłoszenia padnięcia zwierzęcia z gatunku koniewersja PDF ]