WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Badania

« wstecz

Główne kierunki badań

 

Diagnostyka anatomo i histopatologiczna schorzeń zakaźnych, zatrucia u zwierząt, diagnostyka samoistnych nowotworów u zwierząt.

 

Osiągnięcia

 

Katedra Anatomii Patologicznej prowadziła badania patomorfologiczne z zakresu samoistnej arteriosklerozy naczyń u zwierząt oraz badania na temat stresu. Obecnie realizowany jest program badań doświadczalnych z zakresu patomorfologii zatruć, z uwzględnieniem metali ciężkich (rtęć, ołów, kadm), z zastosowaniem metod histopatologicznych, histochemicznych i ultrastrukturalnych. Przeprowadzone badania wykazały toksyczne działanie wymienionych metali na narządy miąższowe (wątroba, nerki) i tkankę rozrodczą badanych zwierząt. W zakresie onkologii dokonano w oparciu o obowiązującą klasyfikację WHO oceny patomorfologicznej samoistnych nowotworów u psów.

 

Opracowano podręczniki anatomii patologicznej ogólnej i szczegółowej zwierząt dla studentów i lekarzy weterynarii.

 

W ramach Katedry Anatomii Patologicznej prowadzona jest działalność usługowa obejmująca diagnostykę sekcyjną i histopatologiczną.