Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Historia

« wstecz

Katedra Ekologii Rolniczej powstała 1 września 1986 r. z przekształcenia Zakładu Podstaw Agrotechniki, powołanego przez Senat Akademii Rolniczej 18 grudnia 1981 r., a funkcjonującego od 1.10.1982 r. Korzenie Katedry sięgają jednak wczesnych lat siedemdziesiątych, gdyż tworzący go zespół już wówczas pracował jako odrębna jednostka naukowo-badawcza w ramach Zakładu Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, wchodzącego w skład Instytutu Uprawy Roli i Roślin (prof. dr hab. Edward Pałys - od 1970 r., prof. dr hab. Elżbieta Podstawka-Chmielewska- od 1970 r., prof. dr hab. Roman Reszel - od 1972 do 1982 r., dr hab. Jerzy Szymona - od 1973 r.). W latach 1993-1999 w zespole dydaktycznym Katedry pracował również dr Robert Kuraszkiewicz.

Pierwszym kierownikiem i zarazem twórcą obecnej Katedry był prof. dr hab. Leszek Malicki, zatrudniony na Uczelni od 1956 r.

 
Prof. dr hab. Leszek Malicki

 

Prof. Leszek Malicki urodził się 30 maja 1933 r. w Lublinie, zmarł 23 czerwca 2003 r., został pochowany na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

 

Mgr inż. Wydziału Rolniczego WSR w Lublinie (1956); dr nauk rolniczych tego Wydziału (1964); dr hab. nauk rolniczych w zakresie uprawy roli i roślin tegoż Wydziału (1968), prof. nadzw. (1975); prof. zwycz. (1980).

Starszy asystent i adiunkt w Katedrze Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Wydziału Rolniczego WSR w Lublinie (1961-1970); docent (1970-1975); dyrektor Instytutu Uprawy Roli i Roślin Wydziału Rolniczego AR w Lublinie (1973 - 1976); kierownik Zakładu Podstaw Agrotechniki tego Instytutu (1982-1986), następnie kierownik Katedry Ekologii Rolniczej (1986-2003); kierownik Katedry Doświadczalnictwa Rolniczego Akademii Podlaskiej w Siedlcach - 1998 - 2003. W 1994 r. została nadana Profesorowi

godność doktora honoris causa przez Akademię Rolniczą w Szczecinie.

 

 


Nadanie prof. dr hab. Leszkowi Malickiemu tytułu doktora honoris causa Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Członkowstwo w organizacjach i pełnione funkcje:

 1. Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk - 1994 -2003
 2. Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności - 1999 - 2003
 3. Członek Centralnej Komisji ds. Stopni Naukowych i Tytułu Naukowego - 1991 - 2003
 4. Przewodniczący Głównego Komitetu Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - 1998 - 2003
 5. Członek Rady Naukowej IUNG w Puławach - 1996-2003

 

Wybitny specjalista w dziedzinie uprawy roli i roślin oraz doświadczalnictwa rolniczego; twórca szkoły naukowej z zakresu ekologicznych podstaw produkcji roślinnej. Autor 91 prac naukowych, 82 artykułów naukowych, 1 wzoru użytkowego, 214 artykułów problemowych i popularnonaukowych, 38 pozycji skryptowych i podręcznikowych. Prof. dr hab. Leszek Malicki był promotorem dwóch doktoratów honoris causa: prof. dr hab. Józefa Dzieżyca z AR we Wrocławiu (1992 r.) oraz prof. dr hab. Stanisława Nawrockiego z IUNG w Puławach (1995 r.).

 

Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

 


Nadanie prof. dr hab. Józefowi Dzieżycowi tytułu doktora honoris causa Akademii Rolniczej w Lublinie

 


Skład osobowy Katedry (1989)


I rząd od lewej strony: mgr Krystyna Kisiel, dr hab. Elżbieta Podstawka, mgr inż. Małgorzata Gośniak, mgr inż. Maria Tietze
II rząd od lewej: mgr inż. Bogusław Kapusta, prof. dr hab. Leszek Malicki, dr hab. Edward Pałys, dr Jerzy Szymona

Od początku swej działalności badawczej zespół pracowników Katedry, zorganizował od podstaw dobrze wyposażone zaplecze doświadczalne na glebach ciężkich (rędzina - jedyny obiekt tego rodzaju w Polsce) i lekkich w gospodarstwie doświadczalnym w Bezku k/Chełma. Bazą doświadczalną Katedry wraz zapleczem socjalnym opiekuje się Edward Barbarowicz zatrudniony od 1976 r. do chwili obecnej.

 

Większe zmiany następowały w zatrudnieniu kadry inżynieryjno-technicznej. W czasie istnienia zespołu lub Katedry pracowały następujące osoby: dr Czesława Berbeć (1968-1988), mgr inż. Maria Tietze (1986-1990), śp. mgr inż. Bogusław Kapusta (1972-1993), mgr inż. Helena Anna Mazurek (1986-1987), mgr inż. Maria Archman (1980-1994), mgr inż. Małgorzata Gośniak (1987-1999), mgr inż. Stanisław Joniec (1994-1998).

 

Objęcie przez dr hab. Edwarda Pałysa wykładów z przedmiotu ekologia w Instytucie Nauk Rolniczych w Zamościu zapoczątkowało odmłodzenie kadry dydaktycznej w latach 90-tych. W Katedrze zostały zatrudnione następujące osoby: mgr inż. Robert Kuraszkiewicz (od 1993 r.), mgr Joanna Kurus (od 1995 r.), mgr inż. Piotr Kraska (od 2001 r.), mgr Ewa Kwiecińska (od 2003 r.), mgr inż. Krzysztof Różyło (od 1999 r.).

 

Pod koniec lat osiemdziesiątych i w latach dziewięćdziesiątych nastąpiła zmiana kadry inżynieryjno-technicznej. Pracę podjęły: mgr Krystyna Kisiel (od 1987 r.) - kierująca laboratorium chemicznym, mgr inż. Małgorzata Kosior (od 1990 r.), mgr inż. Beata Krusińska (od 1999 r.).

 

 

 


Zdjęcie pracowników Katedry 1997 r.
 

od lewej: mgr inż. Małgorzata Gośniak, mgr Joanna Kurus, mgr inż. Robert Kuraszkiewicz, prof. dr hab. Leszek Malicki, dr Jerzy Szymona, prof. dr hab. Elżbieta Podstawka-Chmielewska, mgr inż. Małgorzata Kosior, dr hab. Edward Pałys, prof. nadzw. AR, mgr Krystyna Kisiel

 

Prof. dr hab. Edward Pałys po śmierci prof. dr. hab. Leszka Malickiego został powołany przez JM rektora na funkcję kierownika Katedry Ekologii Rolniczej.

 


Prof. dr hab. Edward Pałys

 

Prof. dr hab. Edward Pałys urodził się 26 listopada 1946 r. w Połomii, woj. podkarpackie.
Mgr inż. Wydz. Rolniczego WSR w Lublinie (1970 r.), dr nauk rolniczych (1977 r.), dr hab. nauk rolniczych w zakresie agrotechniki - uprawy roli i roślin (1990 r.) prof. (1999 r.), prof. zw. (2004 r.).
Asyst. nauk. - techn. Kat. Ogólnej Uprawy Roli i Roślin (1970 -1971), asyst. (1971 - 1977), adiunkt tej Kat. 1977-1982, następnie Zakł. Podstaw Agrotechniki (1982 -1986) i Kat. Ekologii Rolniczej (1986 -1994), prof. nadzw. AR (1994 -1999), prof. nadzw. (1999 -2004), kierownik Katedry Ekologii Rolniczej od 2003 r., prof. zw. od 2004 r.

Członkowstwo w organizacjach i pełnione funkcje:

 1. Prodziekan Wydziału Rolniczego - 1993 -1999
 2. Kierownik studiów doktoranckich na Wydziale Rolniczym - 1996 -1999
 3. Pełnomocnik Rektora ds. Studiów Doktoranckich AR - 1999 -2002
 4. Przewodniczący Wydziałowej oraz członek Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania - 1999 -2002
 5. Przewodniczący Okręgowego Komitetu Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - od 1.02.2008 r.
 6. Członek Rady Fundacji Akademii Rolniczej im. W. Witosa - od 1999, zmienionej w Fundację Rozwoju Lubelszczyzny
 7. Członek rzeczywisty Lubelskiego Towarzystwa Naukowego - od 2002
 8. Dziekan Wydziału Rolniczego - 2002 - 2008
 9. Członek Rady Naukowej Annales UMCS Sectio E Agricultura - od 2002

 

Autor i współautor 163 publikacji naukowych, w tym 86 oryginalnych prac twórczych, promotor w trzech przewodach doktorskich.

 

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Zasłużony Pracownik Rolnictwa, Zasłużony dla woj. bialsko-podlaskiego, Medalem Jubileuszowym 50-lecia Wydziału Rolniczego AR w Lublinie, Medalem 50-lecia Akademii Rolniczej w Lublinie, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Złotym Krzyżem Zasługi.