[ MENU DODATKOWE ]


 

Polish-Portugal Workshop "Sustainable Agriculture"- Evora 2013

 

W grudniu 2013 roku na Uniwersytecie w Evorze odbyły się Polsko-Portugalskie warsztaty dotyczące rolnictwa zrównoważonego. 

Ze strony polskiej wzięli w nich udział przedstawiciele naszej Katedry: prof. Edmund Lorencowicz, prof. Józef Sawa

i dr hab. inż. Stanisław Parafiniuk oraz prof. Janusz Gołaszewski z UW-M i prof. Stanislaw Gędek z Politechniki Rzeszowskiej.

 

Materiały: Proceedings Sustainable Agriculture-Poland and Portugal-2014.pdf