Biblioteka  

ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin,
Sekretariat: tel. (81) 445-62-28. | Wypożyczalnia: tel. (81) 445-62-25
e-mail: biblioteka.glowna@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Uzupełnianie bazy

Uzupełnianie bazy

« wstecz

Uchwałą nr 3/2013-2014 z dnia 11 października 2013 r. Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zobowiązał pracowników do przesyłania do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej informacji o najnowszych publikacjach ich autorstwa lub współautorstwa niezwłocznie po ukazaniu się publikacji.


Zgłoszenia prac można dokonywać osobiście, za pośrednictwem poczty uczelnianej lub elektronicznej.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zarządzenie nr 80 /2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 października 2019 roku w sprawie składania oświadczeń uprawniających Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie do wykazania osiągnięć naukowych pracownika w procesie ewaluacji Uczelni za lata 2017-2020 wprowadza następujące zasady rejestrowania prac w bazie:


1)Warunkiem zarejestrowania nowej publikacji dla autora wskazującego:
a)  jedną dyscyplinę jest zgłoszenie pracy i złożenie oświadczenia (zał. 1) jednorazowo na cały rok objęty ewaluacją;
b) dwie dyscypliny naukowe jest zgłoszenie pracy i złożenie oświadczenia (zał. 3) dla każdej ze zgłoszonych prac.
2) Do bazy nie będą wprowadzane publikacje bez pełnych danych bibliograficznych (in-press, early-view, itp.).


Oświadczenia wymagane są tylko dla osiągnięć naukowych uwzględnionych w ewaluacji, pozostałe prace wprowadzane będą do Bibliografii Publikacji na podstawie zgłoszenia na dotychczasowych zasadach.
           

Treść zarządzenia  -Zarządzenie 80/2019 z dnia 28.10.2019

 (Zał. 1)

 (Zał. 2 )

 (Zał. 3)

 

W celu uzupełnienia dorobku prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za właściwy wydział lub koordynator oddziału:

Oddział Informacji Naukowej, tel. 81 445 62 27, informacja.naukowa@up.lublin.pl

Koordynator: mgr Anna Starek: anna.starek@up.lublin.pl


Wydział Agrobioinżynierii:

mgr Anna Starek: anna.starek@up.lublin.pl

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki:

dr Małgorzata Gorczyńska: malgorzata.gorczynska@up.lublin.pl

 

Wydział Biologii Środowiskowej:

mgr Justyna Wojdyła: justyna.wojdyla@up.lublin.pl

Wydział Inżynierii Produkcji:

mgr inż. Dagmara Mischlich dagmara.mislich@up.lublin.pl


Wydział Medycyny Weterynaryjnej:

mgr inż. Anna Gawryluk: anna.gawryluk@up.lublin.pl

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii:

mgr Monika Szarama: monika.szarama@up.lublin.pl

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu:

mgr Justyna Wojdyła: justyna.wojdyla@up.lublin.pl