Menu

Program im. Ulama

« wstecz

 

Celem programu im. Stanisława Ulama jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwoli na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich jednostek i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze oraz dydaktykę.

Uczelnie oraz instytuty naukowe i badawcze będą mogły zaprosić do Polski specjalistów z ważnych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę, czy też wesprą instytucję w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

Dzięki programowi możliwy będzie stopniowy wzrost liczby zagranicznych naukowców zaangażowanych w badania naukowe i dydaktykę w Polsce, a także nawiązanie bądź pogłębienie kontaktów międzynarodowych z zagranicznymi instytucjami.

 

Wnioskodawcy:

·         naukowiec, który uzyskał stopień naukowy doktora w kraju innym niż Polska,

·         nie posiada polskiego obywatelstwa,

·         co najmniej od 2017 r. nie mieszkał, nie pracował, nie studiował w Polsce,

·         posiada dorobek naukowy,

·         ma zaproszenie z polskiej uczelni lub jednostki naukowej.

 

Program skierowany jest do naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki i pochodzących z różnych krajów na świecie. W ramach Programu możliwe są przyjazdy, których celem będzie:

·         prowadzenie badań naukowych we współpracy z polskimi naukowcami lub grupami badawczymi,

·         prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym,

·         pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej,

·         odbycie stażu podoktorskiego.

 

Termin realizacji stypendium

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, przy czym mogą w nich uczestniczyć członkowie najbliższej rodziny przyjeżdżającego do Polski naukowca, a w przypadku udziału w programie osoby niepełnosprawnej – jej  opiekun.

Przyjazd w ramach stypendium nie może nastąpić wcześniej niż 1 stycznia 2021 r. ani później niż 1 września 2021 r.

 

Finansowanie:

·         wysokość stypendium 10 000 zł/miesiąc,

·         jednorazowy dodatek mobilnościowy: 7 000 zł (Europa); 12 000 zł (poza Europą),

·         dodatkowe środki na wyjazd z osobami towarzyszącymi:

- koszty utrzymania: 2 000 zł – małżonek/ opiekun osoby niepełnosprawnej; 1 000 zł – niepełnoletnie dziecko,

- dodatek mobilnościowy: 2 000 zł (Europa); 5 000 zł (poza Europą).

 

Termin składania wniosków

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony do 23 kwietnia 2020 roku do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym NAWA https://programs.nawa.gov.pl. 

 

ULOTKA - PROGRAM IM. ULAMA


Szczegółowe informacje: [PROGRAM IM. ULAMA]

 

 

 

Źródło: nawa.gov.pl