Menu

Programy międzynarodowe

18.03.2020

 

 

Osoby, które chciałyby zostać stypendystą programu „Działania Marii Skłodowskiej-Curie” i pracować nad swoim projektem badawczym na Uniwersytecie w Maceracie (Włochy) jako instytucji goszczącej są zachęcane do aplikowania o grant podróżny na kurs MSCA IF Masterclass.

 

Uniwersytet w Maceracie oferuje 10 naukowcom stypendium (maksymalnie 1000 euro) pokrywające koszty podróży na kurs MSCA IF Masterclass. Szkolenie odbędzie się  w dniach 25-27 maja 2020 r. i jest przeznaczone dla zainteresowanych złożeniem wniosku o grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie z Uniwersytetem w Maceracie jako instytucją przyjmującą. Udział w szkoleniu będzie również okazją do spotkania ze swoim przełożonym i pracownikami biura, którzy będą wspierać podczas opracowywania projektu.

 

Aplikacje należy wysłać w terminie do 31 marca 2020 r.

 

Więcej informacji i lista dostępnych potencjalnych opiekunów znajduje się na stronie UniMC.

 

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK)

 

>


« wstecz