UP Lublin   Centrum Nauki

Postępowania naukowe


 

Technologia żywności i żywienia

05.11.2019

 

 

NADANIE STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO

W DYSCYPLINIE TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA