UP Lublin   Centrum Nauki

Postępowania naukowe


 

Zootechnika i rybactwo

 

 

NADANIE STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO W DYSCYPLINIE ZOOTECHNIKA I RYBACTWO

 

 

21.07.2020

wniosek

autoreferat

uchwała w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej