UP Lublin   Centrum Nauki

Postępowania naukowe


 

Weterynaria

 

 

NADANIE STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO W DYSCYPLINIE WETERYNARIA

 

 

10.12.2019

Wniosek

Decyzja o powołaniu Komisji Habilitacyjnej

Autoreferat

Autoreferat ang.

Recenzja 1

Recenzja 2

Recenzja 3

Uchwała Senatu