UP Lublin   Centrum Nauki

Postępowania naukowe


 

Technologia żywności i żywienia

 

 

NADANIE STOPNIA DOKTORA W DYSCYPLINIE TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA