Menu

Dokumenty zgłoszeniowe

« wstecz

 Przedstawiamy Państwu listę dokumentów, które należy złożyć przed wyjazdem:

 

 

Pracownik powinien być ubezpieczony na czas podróży i pobytu w instytucji zagranicznej (prywatna polisa)

Ubezpieczenie na cały okres wyjazdu powinno zawierać: koszty leczenia, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW oraz OC.

 

Nauczyciel powinien posiadać wizę na cały czas pobytu w uczelni zagranicznej (jeśli wymagana). 

 

Skan ubezpieczenia oraz wizy należy przesłać mailem przed odbiorem grantu na adres email: anna.debska@up.lublin.pl