Menu

Dokumenty zgłoszeniowe

« wstecz

 Przedstawiamy Państwu listę dokumentów, które należy złożyć przed wyjazdem:

 

Rok akademicki 2019-20  - wyjazdy do krajów spoza UE (Albania, Chiny, Gruzja, Rosja)

 

 

Po zakwalifikowaniu na wyjazd:  

 

Nauczyciel akademicki powinien być ubezpieczony na czas podróży i pobytu w instytucji zagranicznej (prywatna polisa)

Ubezpieczenie na cały okres wyjazdu powinno zawierać: koszty leczenia, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW oraz zaleca się wykupienie dodatkowo OC (minimalny zakres ubezpieczenia).

 

Nauczyciel powinien posiadać wizę na cały czas pobytu w uczelni zagranicznej (jeśli wymagana). 

 

Zgodnie z zasadmi wyjazdów pracowników UP w Lublinie w ramach programu Erasmus+ do krajów partnerskich (spoza UE) pracownicy samodzielnie pokrywają koszty uzyskania ubezpieczenia i wizy. 

 

Skan ubezpieczenia oraz wizy należy przesłać mailem przed odbiorem grantu na adres email: anna.debska@up.lublin.pl