UP Lublin   Centrum Nauki

Aktualności


 

Biuro Ewaluacji Nauki i Stopni

« wstecz

Zadania Centrum Nauki realizowane w Biurze Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych obejmują:
1) przygotowywanie danych do ewaluacji dyscyplin naukowych oraz prowadzenie bieżącego monitoringu i analityki osiągnięd naukowo-badawczych pracowników Uczelni pod kątem kryteriów ewaluacyjnych oraz współpraca w tym zakresie z radami dyscyplin naukowych, Działem Kadr i Płac , Biblioteką Główną UP;
2) uczestniczenie w przygotowywaniu projektów wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących ewaluacji oraz stopni i tytułów naukowych;
3) prowadzenie procedur związanych z nadawaniem stopni naukowych;
4) obsługa administracyjna oraz dokumentacji szkoły doktorskiej prowadzonej w Uczelni;
5) prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem przez pracowników Uczelni stopni naukowych w innych jednostkach;
6) wprowadzanie do systemu POL-ON informacji z zakresu działalności Biura;
7) współpraca z Biurem Finansowania Potencjału Badawczego w zakresie danych niezbędnych do podziału środków finansowych z subwencji na badania naukowe dla poszczególnych dyscyplin.