[ MENU DODATKOWE ]


Patronaty Honorowe Roku 2020

« wstecz

Rektor objął Patronatem Honorowym LIX Konferencję Sekcji Fizjologii i Patologii Konia Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, organizowaną w dniach 9-11 października 2020 r. w Ragietowie.

« wstecz

Rektor objął Patronatem Honorowym Międzynarodową Konferencję Naukową "BIOPROTECTION - GLOBAL PLANT HEALTH AND PRODUCT SAFETY", organizowaną w dniach 23-25 września 2020 r. w Lublinie. 

« wstecz

Rektor objął Patronatem Honorowym XVIII Międzynarodową Konferencję Naukową "Znaczenie pierwiastków w różnych aspektach życia człowieka", organizowaną w dniach 23-25.09.2020 r. w Lublinie. 

« wstecz

Rektor objął Patronatem Honorowym Międzynarodową Konferencję pt."Ecolgical and Envinormental Environmental Engineering", organizowaną w dniach 1-3 lipca 2020 r. we Wrocławiu. 

« wstecz

 Rektor objął Patronatem Honorowym Ogólnopolską Jubileuszową Konferencję Naukową "Rola inżynierii rolniczej i inżynierii środowiska w rozwoju rolnictwa zrównoważonego", organizowaną w dniach 17-18 czerwca 2020 r., w związku z Jubileuszem 50-lecia Wydziału Inżynierii Produkcji.

« wstecz

Rektor przyjął zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym oraz objął Patronat Honorowy nad V Konferencją Naukowo-Techniczną "Innowacje w geodezji i kartografii, gospodarce nieruchomościami oraz ochronie wód powierzchniowych", organizowaną w dniach 3-5 czerwca 2020 r. w Wieliczce.

« wstecz

Rektor objął Patronatem Honorowym VI Konferencję Naukowo-Techniczną  pt. "Nowe kierunki badań w ochronie i kształtowaniu środowiska oraz w geodezji i gospodarce przestrzennej", organizowaną w dniach 27-29 maja 2020 r. we Wrocławiu i Srebrnej Górze. 

« wstecz

Rektor objął Patronatem Honrowym VI Dziecięcy Festiwal Tańców i Przyśpiewek Ludowych "Lublin tańcem malowany" - Od Bałtyku do Tatr - w hołdzie Papieżowi Polakowi w 100 rocznicę urodzin oraz 15 rocznicę śmierci, organizowany 4 kwietnia 2020 r. w Lublinie. 

« wstecz

Rektor objął Patronatem Honorowym Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych oraz Ogólnopolską Konferencję Doktorantów. Wydarzenia organizowane są w dniu 2 kwietnia 2020 r., z okazji 65-lecia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pod hasłem: "Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt" 

« wstecz

Rektor objął Patronatem Honorowym Akcje Profilaktyczną - "Jem Świadomie - Dbam o Zdrowie", organizowaną w dniu 3 marca 2020 r. w Niepublicznym Przedszkolu "Moje Przedszkole" w Lublinie.

[ 1 ]2 z 2 »